2015-2016, HK2: Phân công giáo viên hướng dẫn các môn Project 1, 2

Các môn Project 1, Project 2 Mã lớp: 649561 Mã học phần: IT3910 Học phần: Project 1 studentname birthdate groupname Bộ Môn Giáo Viên Hướng Dẫn Phạm Đình Nhật SPKT CNTT-K55 KTMT Nguyễn Đức Tiến Mã lớp: 649569 Mã học phần: IT3930 Học phần: Project 2 studentname birthdate groupname Bộ Môn Giáo Viên Hướng Dẫn Nguyễn Trung Anh 11/28/1994 CNTT1 01 K57 Xem chi tiết …

2015-2016, HK2: Phân công giáo viên hướng dẫn các môn Đồ án 1, 2, 3

Mã lớp: 649556 Mã học phần: IT3910 Học phần: Đồ án 1 – Lập trình studentname birthdate groupname Bộ Môn Giáo Viên Hướng Dẫn Phan Văn Bằng 05/07/1996 CN- CNTT 1 K59 KTMT Nguyễn Kim Khánh Tạ Tô Minh Chí 06/11/1996 CN- CNTT 2 K59 KTMT Nguyễn Kim Khánh Nguyễn Huy Công 06/22/1996 CN- CNTT 2 K59 KTMT Trịnh Văn Loan Xem chi tiết …

2015-2016, HK2: Phân công giáo viên hướng dẫn Xử lý tiếng nói, Đồ án hệ nhúng

Mã lớp: 654108 Mã học phần: IT4290 Học phần: Xử lý tiếng nói StudentID studentname birthdate groupname Bộ Môn Giáo Viên Hướng Dẫn 20092070 Trương Đại Phước 04/01/1991 KSTN Công Nghệ Thông Tin K54 KTMT Nguyễn Hồng Quang Mã lớp: 650735 Mã học phần: IT4797 Học phần: Đồ án hệ nhúng studentname birthdate groupname Bộ Môn Giáo Viên Hướng Dẫn Nguyện Vọng của SV Nguyễn Xem chi tiết …

2015-2016, HK2: Phân công giáo viên hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp cử nhân

Mã lớp học: 649533 Mã học phần: IT4996 Học phần: Đồ án tốt nghiệp cử nhân StudentID studentname birthdate groupname Bộ Môn Giáo Viên Hướng Dẫn 20125380 Nguyễn Tuấn Anh 10/07/1994 CN-CNTT K57 KTMT Lã Thế Vinh 20125391 Vũ Tuấn Anh 02/13/1994 CN-CNTT K57 KTMT Nguyễn Đức Tiến 20136904 Lê Quang Chương 05/09/1987 CN-Công nghệ thông tin (CH) K56 KTMT Trịnh Xem chi tiết …

2015-2016, HK2: Phân công giáo viên hướng dẫn Nghiên cứu tốt nghiệp 1, 3

Mã lớp: 649544 Mã học phần: IT5021 Học phần: Nghiên cứu tốt nghiệp 1 StudentID studentname birthdate groupname Bộ Môn Giáo Viên Hướng Dẫn 20121654 Tô Văn Hải 11/02/1993 Việt Nhật B K57 KTMT Nguyễn Kim Khánh 20121770 Nguyễn Văn Hồng 04/28/1994 Việt Nhật C K57 KTMT Nguyễn Kim Khánh 20121866 Nguyễn Huy Hưng 02/16/1994 Việt Nhật C K57 KTMT Xem chi tiết …

2015-2016, HK2: Phân công giáo viên hướng dẫn Graduation research 3

Mã lớp:649554 Mã học phần: IT5030E Học phần: Graduation research 3 StudentID studentname birthdate groupname Bộ Môn Giáo Viên Hướng Dẫn 20111352 Trần Vũ Duy 04/10/1993 ICT-56 KTMT Nguyễn Hồng Quang 20111570 Nguyễn Đức Hiếu 09/14/1993 ICT-56 KTMT Ngô Lam Trung 20111541 Nguyễn Tiến Hưởng 08/02/1993 ICT-56 KTMT Ngô Lam Trung Tác giả bài viết: Nguyễn Đức Tiến Nguồn tin: Hop bộ Xem chi tiết …

2015-2016, HK2: Phân công giáo viên hướng dẫn Thesis

Mã lớp:649542 Mã học phần: IT5120E Học phần: Thesis StudentID studentname birthdate groupname Bộ Môn Giáo Viên Hướng Dẫn 20090456 Đoàn Quang Diện 03/15/1991 ICT54-1 KTMT Nguyễn Thị Hoàng Lan (bộ môn khác) 20111352 Trần Vũ Duy 04/10/1993 ICT-56 KTMT Nguyễn Hồng Quang 20111570 Nguyễn Đức Hiếu 09/14/1993 ICT-56 KTMT Ngô Lam Trung 20111541 Nguyễn Tiến Hưởng 08/02/1993 ICT-56 KTMT Ngô Lam Xem chi tiết …