Machine Learning On the Job Training (OJT) – Job Description

Mục lục OverviewEntrance Level of EducationSpecific Knowledge/Skill RequirementsBenefitsRecruitment procedureContact Overview Toshiba Software Development (Vietnam) Co. Ltd. (TSDV) are looking for motivated students who have strong background in related technical fields (see below detailed knowledge/skill requirements) & great passion in developing their career path in machine learning (ML) field. Suitable candidates will have chances to join on-the-job training schema in the Xem chi tiết …

Hướng dẫn sử dụng Git

Các dự án CNTT ngày càng phức tạp, đòi hỏi nhiều nhân sự và nhiều thời gian để hợp tác và phát triển, và cả sửa lỗi. Bởi vậy việc quản lý các thay đổi của mã nguồn, để có thể lần theo quá trình phát triển của các tính năng, lần theo dấu vết của lỗi là điều hết Xem chi tiết …

2017-2018, HK2: Danh sách hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp (và phản biện)

Lưu ý: để tiến hành phản biện, các sinh viên liên hệ trực tiếp với giáo viên phản biện để hẹn ngày giờ, địa điểm lên gặp. Để gặp phản biện, sinh viên chuẩn bị sẵn chương trình, thiết bị,… để có thể trình bày chi tiết với giáo viên phản biện về sản phẩm, các nguyên lý hoạt động, mã nguồn, kết cấu,… Xem chi tiết …

2017-2018, HK2: Lịch nộp đồ án tốt nghiệp

Nộp bản mềm: sinh viên thực hiện thông qua trang web quản lý của Viện (http://daotao.soict.hust.edu.vn). Sau khi đăng nhập và chọn môn Đồ án tốt nghiệp, sinh viên sẽ có thể nhập các thông tin liên quan đồ án, upload file báo cáo và mã nguồn. –> Bước này thay thế đĩa CD đính kèm. Sinh viên bắt buộc phải upload file báo cáo và được lựa chọn Xem chi tiết …

Chương trình nhận diện bàn tay và đếm số ngón tay.

Mô tả sản phẩm : Nhận dạng chuyển động của bàn tay và đếm số ngón tay sử dụng thư viện Emgu CV. Các kỹ thuật áp dụng : Emgu CV, Windows Form, C#, Visual Studio, MenuStrip, ToolTip, ContextMenuStrip, ImageBox. Tính năng chính : Nhận diện, đếm số ngón tay bằng video file nguồn. Nhận diện, đếm số ngón tay bằng camera. Tác giả : Nguyễn Trọng Hảo MSSV Xem chi tiết …

Chương trình nhận dạng khuôn mặt

Mô tả sản phẩm: Một ứng dụng nhỏ giúp nhận diện vị trí mặt người và hai mắt. Các kỹ thuật áp dụng: Windows Form, EmguCV 3.0 Tính năng chính:  Nhận diện mặt và hai mắt Gửi nút PageUp khi nhận diện được mắt trái và PageDown khi nhận diện được mắt phải Tác giả: Nguyễn Thiết Mạnh MSSV: 20166430 Xem chi tiết …

Website tin tức: dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông tại nhà.

Mô tả sản phẩm: Thiết kế và lập trình website: Thông tin dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông tại nhà. Các kỹ thuật áp dụng:  Laravel framework, php, html, css,  mobirise, IDE Sublime Text, mô hình MVC… Tính năng chính: Quản lý Đăng nhập tài khoản Quản lý thông tin thợ máy (nhân viên): thêm, sửa, xóa. Quản lý thông Xem chi tiết …

Phát triển ứng dụng đọc mã vạch QR Code trên nền tảng android

Mô tả sản phẩm: ứng dụng cho phép đọc mã QR code theo định dạng đã quy định  và lưu trữ mã QR code trên FireBase. Các kĩ thuật áp dụng:Lập trình trên nền tảng android,sử dụng thư viện Zxing,log4j,firebase,csv. Tính năng chính: Cho phép đăng nhập bằng tài khoản google. Đọc mã vạch QR code theo các trường xác Xem chi tiết …

Lập trình arduino uno r3 bật tắt thiết bị điện tự động

Mô tả sản phẩm : Bật tắt thiếp bị điện tự động thông qua vi điều khiển arduino un0 r3 và các module cảm biến. Các kỹ thuật áp dụng : C++, lập trình nhúng, arduino uno r3, module SRF04, module cảm biến ánh sáng, relay 2 kênh, protocols I2C. Tính năng chính : Đọc dữ liệu từ cảm biến Xem chi tiết …