Danh sách đề tài nghiên cứu

Các đề tài thực hiện dưới sự chủ trì của bộ môn Kỹ thuật Máy tính Dựa trên nền tảng một đội ngũ cán bộ vững vàng về chuyên môn, bộ môn Kỹ thuật máy tính có thế mạnh trong các nghiên cứu về việc thiết kế các hệ thống máy tính và mạng truyền thông, phát triển các hệ Xem chi tiết …