Các đề tài nghiên cứu

Các đề tài thực hiện dưới sự chủ trì của bộ môn Kỹ thuật Máy tính

Dựa trên nền tảng một đội ngũ cán bộ vững vàng về chuyên môn, bộ môn Kỹ thuật máy tính có thế mạnh trong các nghiên cứu về việc thiết kế các hệ thống máy tính và mạng truyền thông, phát triển các hệ thống nhúng chuyên dụng và đa dụng, các kỹ thuật xử lý ảnh và xử lý tiếng nói.

Ngoài việc tham gia nghiên cứu trong các đề tài cấp trường, trong những năm qua, các cán bộ của bộ môn đã chủ trì 6 đề tài nghiên cứu trọng điểm cấp bộ và tham gia vào 2 đề tài nghiên cứu trọng điểm cấp nhà nước.

+ Các đề tài cấp trọng điểm cấp bộ đã được bộ môn thực hiện trong những năm qua:

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Thời gian Kinh phí

1

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bảng thông tin điện tử dùng công nghệ FPGA (Mã số B2004-28-158-TĐ)

ThS. Bùi Quốc Anh

2004-2005

2

Nghiên cứu – xây dựng KIT vi xử lý đa năng 16/32 bit có sử dụng công nghệ FPGA (Mã số B2004-28-159-TĐ)

GVC. Văn Thế Minh

2004-2005

3

Nghiên cứu thiết kế hệ nhúng dùng cho tổng hợp tiếng Việt (Mã số B2004-28-161-TĐ)

TS. Văn Ngọc An

2004-2005

4

Nghiên cứu thiết kế chế tạo mạch chức năng từ FPGA dùng cho điều khiển và ghép nối (Mã số B2004-28-162-TĐ)

PGS.TS. Trịnh Văn Loan

2004-2005

5

Nghiên cứu thiết kế các vi mạch chuyên dụng (ASIC/ASIP) (Mã số B2004-28-160-TĐ)

TS. Nguyễn Kim Khánh

2004-2005

6

Nghiên cứu công nghệ thiết kế mạch in trong các ứng dụng điện tử chuyên dụng (Mã số B2004-28-163-TĐ)

ThS. Dư Thanh Bình

2004-2005

QR Code