Lập trình hệ thống

Mục lục Lập trình hệ thốngCác học liệu từ thầy Phạm Ngọc Hưng Lập trình hệ thống Mã học phần: IT4786 Mỗi học phần được giảng dạy bởi nhiều giảng viên. Bài giảng của các giảng viên có thể có sự khác biệt nhỏ. Khuyến khích sinh viên tìm hiểu tài liệu của giảng viên đang giảng dạy lớp của Xem chi tiết …

Xử lý ảnh

Mục lục Sơ lược về môn họcCác học liệu từ thầy Hoàng Văn Hiệp Sơ lược về môn học Mã học phần: IT4099 Mỗi học phần được giảng dạy bởi nhiều giảng viên. Bài giảng của các giảng viên có thể có sự khác biệt nhỏ. Khuyến khích sinh viên tìm hiểu tài liệu của giảng viên đang giảng dạy Xem chi tiết …

Tin học đại cương

Mục lục Sơ lược về môn họcCác học liệu từ thầy Hoàng Văn HiệpThi cuối kì Sơ lược về môn học Mã học phần: IT1110, IT1110Q Mỗi học phần được giảng dạy bởi nhiều giảng viên. Bài giảng của các giảng viên có thể có sự khác biệt nhỏ. Khuyến khích sinh viên tìm hiểu tài liệu của giảng viên Xem chi tiết …

Nhập môn Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Mục lục Sơ lược về môn họcCác học liệu từ thầy Nguyễn Đức Tiến Sơ lược về môn học Mã học phần: IT2000, IT2000Q Mỗi học phần được giảng dạy bởi nhiều giảng viên. Bài giảng của các giảng viên có thể có sự khác biệt nhỏ. Khuyến khích sinh viên tìm hiểu tài liệu của giảng viên đang giảng Xem chi tiết …

Kiến trúc máy tính

Mục lục Sơ lược về môn họcCác học liệu từ thầy Nguyễn Kim KhánhCác học liệu từ thầy Ngô Lam TrungCác học liệu từ thầy Nguyễn Đức TiếnSÁCH THAM KHẢOCông cụ giả lập và hỗ trợ tính toánSố học máy tính – Chuyển đổi âmChuyển đổi số dấu phẩy độngMARSWEMIPSMIPS ConverterCompiler ExplorerOnline DisAssembler Sơ lược về môn học Mỗi học Xem chi tiết …

Thực hành kiến trúc máy tính

Mục lục Sơ lược về môn họcCác học liệu từ thầy Lê Bá Vui Sơ lược về môn học Mã học phần: IT3280 IT3280E (Assembly Language and Computer Architecture Lab) Mỗi học phần được giảng dạy bởi nhiều giảng viên. Bài giảng của các giảng viên có thể có sự khác biệt nhỏ. Khuyến khích sinh viên tìm hiểu tài Xem chi tiết …

Lập trình mạng

Mục lục Sơ lược về môn họcCác học liệu từ thầy Lê Bá Vui Sơ lược về môn học Mã học phần: IT4060, IT4060Q IT4069 Mỗi học phần được giảng dạy bởi nhiều giảng viên. Bài giảng của các giảng viên có thể có sự khác biệt nhỏ. Khuyến khích sinh viên tìm hiểu tài liệu của giảng viên đang Xem chi tiết …

Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động

Mục lục Sơ lược về môn họcCác học liệu từ thầy Lê Bá Vui Sơ lược về môn học Mã học phần: IT4785 IT4929 Mỗi học phần được giảng dạy bởi nhiều giảng viên. Bài giảng của các giảng viên có thể có sự khác biệt nhỏ. Khuyến khích sinh viên tìm hiểu tài liệu của giảng viên đang giảng Xem chi tiết …

Cựu SV gửi tình cảm và động viên tới các SV đang học

  Hoàng Bích Ngọc, cựu sinh viên Viện Công nghệ Thông tin K55, ngành Kỹ thuật máy tính rất quan tâm tới các thế hệ sinh viên kế tiếp. Hiện đang công tác xa tại thành phố Hồ Chí Minh, chị Ngọc đã thông qua thầy Nguyễn Hồng Quang gửi món quà ủng hộ tới các SV còn đang có Xem chi tiết …

2019-2020, HK1: Danh sách các hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp do bộ môn KTMT chủ trì

Sau đây là danh sách các hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp do bộ môn Kỹ thuật Máy tính chủ trì. Các hội đồng do các bộ môn khác chủ trì trong Viện không bao gồm trong danh sách. Các sinh viên cần liên hệ với giáo viên phản biện để hẹn ngày gặp và trình bày sản phẩm. Xem chi tiết …