Website tin tức: dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông tại nhà.

Mô tả sản phẩm: Thiết kế và lập trình website: Thông tin dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông tại nhà. Các kỹ thuật áp dụng:  Laravel framework, php, html, css,  mobirise, IDE Sublime Text, mô hình MVC… Tính năng chính: Quản lý Đăng nhập tài khoản Quản lý thông tin thợ máy (nhân viên): thêm, sửa, xóa. Quản lý thông Xem chi tiết …

Phát triển ứng dụng đọc mã vạch QR Code trên nền tảng android

Mô tả sản phẩm: ứng dụng cho phép đọc mã QR code theo định dạng đã quy định  và lưu trữ mã QR code trên FireBase. Các kĩ thuật áp dụng:Lập trình trên nền tảng android,sử dụng thư viện Zxing,log4j,firebase,csv. Tính năng chính: Cho phép đăng nhập bằng tài khoản google. Đọc mã vạch QR code theo các trường xác Xem chi tiết …

Ứng dụng tìm kiếm vị trí các gara sửa chữa xe oto

Mô tả sản phẩm: Ứng dụng chạy trên thiết bị smart phone (Android) hỗ trợ người dùng tìm kiếm các gara sửa chữa xe oto xung quanh vị trí của họ. Ứng dụng cho phép xem thông tin của các gara gồm có số điện thoại, địa chỉ, thời gian mở cửa. Ứng dụng còn cho phép người dùng tìm đường đến Xem chi tiết …

Lập trình arduino uno r3 bật tắt thiết bị điện tự động

Mô tả sản phẩm : Bật tắt thiếp bị điện tự động thông qua vi điều khiển arduino un0 r3 và các module cảm biến. Các kỹ thuật áp dụng : C++, lập trình nhúng, arduino uno r3, module SRF04, module cảm biến ánh sáng, relay 2 kênh, protocols I2C. Tính năng chính : Đọc dữ liệu từ cảm biến Xem chi tiết …

Thực tập: Sinh viên K59-ktmt tham quan Cty Liên doanh Thiết bị Tổng đài VKX

Sáng thứ hai, ngày 23/04/2018, thầy Bùi Quốc Anh đưa các sinh viên Kỹ thuật Máy tính K58, đi tham quan và giới thiệu công ty Liên doanh Thiết bị Tổng đài VKX, một thành viên của VNPT. VKX: Ra đời trong bối cảnh đất nước đang thực hiện chính sách Đổi mới, VKX là kết quả của mối quan hệ hợp tác Xem chi tiết …

2017-2018: Nguyện vọng hướng dẫn đồ án

Danh sách các sinh viên thực hiện đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp tại bộ môn KTMT đã được đưa lên hệ thống quản lý đào tạo của Viện.  Thông tin đăng nhập như sau: – URL:  http://daotao.soict.hust.edu.vn/ – Tài khoản: email sinh viên 20…@student.hust.edu.vn  và mật khẩu tạm thời là mã số sinh viên 20… luôn (hoặc 123456) Sinh viên muốn làm đồ án với thày Xem chi tiết …

Ứng dụng soạn thảo văn bản

Mô tả sản phẩm: Một ứng dụng nhỏ mô phỏng lại chức năng của Notepad và bổ sung thêm một số yếu tố/chức năng soạn thảo văn bản khác. Các kĩ thuật áp dụng: WPF, Ribbon, Command Tính năng chính:   Hỗ trợ soạn thảo văn bản: Copy, Paste, Save, Open, Font,…   Một số mục nâng cao: SpeechSynthesizer, Check Xem chi tiết …

2017-2018, HK1: Danh sách hội đồng chấm tốt nghiệp Kỹ sư và Cử nhân, Việt Nhật

Lưu ý: nếu sinh viên nào bị trùng lịch bảo vệ đồ án với thi học kì, thì đề nghị báo lại ngay với bộ môn qua số điện thoại: 091-313-7399, thầy TiếnND Xem vị trí tòa nhà nơi bảo vệ ở đây Mục lục DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC BẢO VỆ TỐT NGHIỆP TẠI HỘI ĐỒNG SỐ 2DANH SÁCH SINH VIÊN Xem chi tiết …

2017-2018, HK1: Lịch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp

Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông xin thông báo kế hoạch thu quyển và bảo vệ Đồ án tốt nghiệp học kì 20171 như sau: – 22/12/2017 (chiều thứ sáu): Sinh viên (ở tất cả các chương trình đào tạo) nộp quyển Đồ án tốt nghiệp tại Bộ môn Kỹ thuật Máy tính      Trong trường hợp đặc Xem chi tiết …