DATN, 2020-2021, HK1: Nộp quyển đồ án

Các đồ án tốt nghiệp 2020-2021, học kì 1 của SV đang làm đồ án tốt nghiệp với các giảng viên ở bộ môn Kỹ thuật Máy tính sẽ nộp  quyển tại:

– Văn phòng Bộ môn Kỹ thuật máy tính, phòng 502 nhà B1

– Ngày: thứ sáu, 08/01/2020

– Thời gian: chiều 9h-12h00, chiều 13h – 16h30

– Số lượng: quyển đồ án được in thành 3 bản (chỉ cần 2 nếu thày hướng dẫn đã nhận 1 quyển) đã có chữ kí của thầy/cô hướng dẫn

– BỔ SUNG YÊU CẦU: Từ năm học 2019, Viện triển khai hệ thống kiểm tra trùng lặp nội dung trên tất cả các đồ án tốt nghiệp. Đây là yêu cầu bắt buộc với mọi đồ án tốt nghiệp. Hiện tại hệ thống kiểm tra trùng lặp đã được khởi động tại URL https://qldt.hust.edu.vn/

  Hệ thống sẽ xuất kết quả kiểm tra dưới dạng 1 trang A4. Tác giả in và kẹp kết quả trong mỗi quyển đồ án.

Vị trí chức năng kiểm tra đạo văn

 

Thông tin liên quan

Quyển đồ án phải tuân theo mẫu của trường: https://ctt-daotao.hust.edu.vn/DisplayWeb/DisplayBaiViet?baiviet=35523

 

 

QR Code