2019-2020, HK2: Danh sách các hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp do bộ môn KTMT chủ trì

Sau đây là danh sách các hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp do bộ môn Kỹ thuật Máy tính chủ trì. Các hội đồng do các bộ môn khác chủ trì trong Viện không bao gồm trong danh sách (có thể xem địa điểm ở đây).

Các sinh viên cần liên hệ với giáo viên phản biện để hẹn ngày gặp và trình bày sản phẩm.

Cùng tham gia trong Hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp còn có các doanh nghiệp

             Magenest 

Ảnh chụp tại 4 hội đồng kỹ sư kỹ thuật máy tính: xem tại đây.

Ảnh chụp tại 4 hội đồng cử nhân công nghệ thông tin: xem tại đây.

Ảnh chụp tại 1 hội đồng an toàn thông tin: xem tại đây.

Các sinh viên có bài trình bày xuất sắc trong các đội đồng chấm đồ án tốt nghiệp 2019-2020 HK2, Viện CNTT&TT, ĐHBKHN, được trao giải tại Graduation Day 2020 tại Mipec Palace. Xem video Nhóm 1, Nhóm 2, Nhóm 3 

 

HỘI ĐỒNG KỸ SƯ KỸ THUẬT MÁY TÍNH 1

Thời gian: thứ năm, 09/07/2020, từ 8h00

Địa điểm: D6-302

STT MSSV Họ và tên Tên đề tài Giáo viên hướng dẫn  Giáo viên phản biện Lớp
1 20150086 Nguyễn Công Ngọc Anh Lập trình website giao diện người dùng cho hệ thống khóa thông minh Lã Thế Vinh Lê Xuân Thành CNTT1-2 K60
2 20150428 Mai Xuân Chức Xây dựng ứng dụng điều khiển đa năng Lê Bá Vui Lê Xuân Thành CNTT1-3 K60
3 20150959 Trung Đông Xây dựng hệ thống quản lý điểm danh trên ứng dụng di động Lê Bá Vui Trịnh Văn Loan CNTT1-1 K60
4 20152008 Nguyễn Đức Khiêm Phân loại giai đoạn phát triển cây trồng sử dụng mô hình YOLO Phạm Ngọc Hưng Nguyễn Hồng Quang CNTT1-2 K60
5 20152107 Nguyễn Thùy Lan Xây dựng website Hệ thống nhúng Phạm Ngọc Hưng Nguyễn Hồng Quang CNTT1-1 K60
6 20153511 Nguyễn Hồng Thắng Xây dựng ứng dụng Web thi trực tuyến Lê Bá Vui Trịnh Văn Loan CNTT1-1 K60

Chủ tịch: PGS.TS. Trịnh Văn Loan

Thư ký: TS. Lê Xuân Thành

Ủy viên:  TS. Nguyễn Hồng Quang

 

HỘI ĐỒNG KỸ SƯ KỸ THUẬT MÁY TÍNH 2

Thời gian: thứ năm, 09/07/2020, từ 8h00

Địa điểm: D6-303

STT MSSV Họ và tên Tên đề tài Giáo viên hướng dẫn  Giáo viên phản biện Lớp
1 20150481 Đinh Đắc Cường Xây dựng phần mềm điều khiển hệ thống tự động đo phân bố cường độ sáng cho đèn dẫn đường trong sân bay Ngô Lam Trung Nguyễn Đức Tiến CNTT1-1 K60
2 20150561 Nguyễn Văn Diện Xây dựng hệ thống quan trắc chất lượng không khí Ngô Lam Trung Nguyễn Kim Khánh CNTT1-1 K60
3 20140820 Nguyễn Văn Dũng Xây dựng website học tiếng Anh online Hoàng Văn Hiệp Nguyễn Đức Tiến CNTT1-2 K59
4 20152641 Cao Xuân Nghĩa Xây dựng ứng dụng streaming video sử dụng giao thức RTMP trên nền tảng Android Lã Thế Vinh Phạm Ngọc Hưng CNTT1-1 K60
5 20152862 Nguyễn Duy Phúc Phát triển ứng dụng di động cho hệ thống đưa đón học sinh của Vinschool Lã Thế Vinh Nguyễn Kim Khánh CNTT1-2 K60
6 20154194 Hoàng Hải Áp dụng công nghệ học máy vào nhận diện nội dung chứng minh thư nhân dân Lã Thế Vinh Phạm Ngọc Hưng CNTT1-1 K60

Chủ tịch: TS. Nguyễn Kim Khánh

Thư ký: ThS. Nguyễn Đức Tiến

Ủy viên: TS. Phạm Ngọc Hưng

 

HỘI ĐỒNG KỸ SƯ KỸ THUẬT MÁY TÍNH 3

Thời gian: thứ năm, 09/07/2020, từ 8h00

Địa điểm: D6-304

STT MSSV Họ và tên Tên đề tài Giáo viên hướng dẫn  Giáo viên phản biện Lớp
1 20150727 Văn Dũng Nhận dạng biển báo giao thông sử dụng mạng YOLO và ứng dụng cho xe tự lái Nguyễn Đình Thuận Ngô Lam Trung CNTT1-2 K60
2 20141731 Lý Tiểu Hoàn Thiết kế trang web chia sẻ ảnh và nhắn tin online Nguyễn Thị Thanh Nga Lê Bá Vui CNTT1-1 K59
3 20152864 Nguyễn Đình Phúc Nhận dạng làn đường bằng học sâu và ứng dụng điều khiển xe tự lái Phạm Ngọc Hưng Hoàng Văn Hiệp CNTT1-3 K60
4 20153970 Nguyễn Chí Trung Nhận diện làn đường bằng xử lý ảnh thử nghiệm xe tự hành Phạm Ngọc Hưng Hoàng Văn Hiệp CNTT1-1 K60
5 20154089 Hoàng Tuấn Xây dựng hệ thống quản lý vào ra sử dụng nền tảng IoT Nguyễn Đình Thuận Đỗ Công Thuần CNTT1-3 K60
6 20154247 Nguyễn Anh Tuấn Tùng Nghiên cứu nhận diện khuôn mặt bằng công nghệ mạng neural Nguyễn Đình Thuận Ngô Lam Trung CNTT1-3 K60

Chủ tịch: TS. Ngô Lam Trung

Thư ký: ThS. Lê Bá Vui

Ủy viên: TS. Hoàng Văn Hiệp

 

HỘI ĐỒNG KỸ SƯ KỸ THUẬT MÁY TÍNH 4

Thời gian: thứ năm, 09/07/2020, từ 8h00

Địa điểm: D6-305

STT MSSV Họ và tên Tên đề tài Giáo viên hướng dẫn  Giáo viên phản biện Lớp
1 20150908 Nguyễn Duy Đăng Dự đoán tác dụng phụ của thuốc gây ra hội chứng tiêu cơ vân bằng các phương pháp học máy học sâu Nguyễn Hồng Quang Lã Thế Vinh CNTT1-3 K60
2 20152135 Nguyễn Văn Lâm Nhận diện khuôn mặt bằng học sâu: Đánh giá và thử nghiệm Phạm Ngọc Hưng Lã Thế Vinh CNTT1-1 K60
3 20152340 Nguyễn Thị Lương Phân hệ đào tạo liên tục – Phần mềm quản lý bệnh viện Phụ Sản Hà Nội Nguyễn Đức Tiến Nguyễn Thị Thanh Nga CNTT1-1 K60
4 20152693 Nguyễn Thị Ngọc Xây dựng phần mềm chấm công trên nền tảng web của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Phạm Ngọc Hưng Nguyễn Thị Thanh Nga CNTT1-3 K60
5 20152822 Đoàn Minh Phong Xây dựng website sinh và quản lý đề thi trắc nghiệm Nguyễn Đức Tiến Nguyễn Đình Thuận CNTT1-3 K60
6 20154312 Đỗ Đình Văn Xây dựng website hiển thị thông tin thống kê dịch bệnh COVID-19 và tra cứu tài liệu liên quan Nguyễn Hồng Quang Nguyễn Đình Thuận CNTT1-1 K60

Chủ tịch: PGS.TS. Lã Thế Vinh

Thư ký: TS. Nguyễn Đình Thuận

Ủy viên: TS. Nguyễn Thị Thanh Nga

 

HỘI ĐỒNG CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ 1

Thời gian: thứ hai, 13/07/2020, từ 8h00

Địa điểm: D9-502

MSSV Họ và tên Tên đề tài Giáo viên hướng dẫn  Giáo viên phản biện Lớp
20140188 Nguyễn Tuấn Anh Quản lý chung cư Lã Thế Vinh Lê Xuân Thành CN- CNTT 2 K59
20155301 Nguyễn Hải Dương Xây dựng website bán hàng quần áo thời trang Lê Bá Vui Lê Xuân Thành CN- CNTT 2 K60
20155320 Trọng Đại Xây dựng website điểm danh Lê Bá Vui Nguyễn Hồng Quang CN- CNTT 1 K60
20155383 Dương Minh Đức Xây dựng website khám bệnh online Nguyễn Thị Thanh Nga Nguyễn Hồng Quang CN- CNTT 2 K60
20146475 Nguyễn Đình Mạnh Xây dựng Website thương mại điện tử Lã Thế Vinh Trịnh Văn Loan CN- CNTT 2 K59
20146544 Hải Ninh Xây dựng ứng dụng bán điện thoại trên nền tảng mã nguồn mở Magento 2 Lã Thế Vinh Trịnh Văn Loan CN- CNTT 2 K59

Chủ tịch: PGS.TS. Trịnh Văn Loan

Thư ký: TS. Lê Xuân Thành

Ủy viên:  TS. Nguyễn Hồng Quang

HỘI ĐỒNG CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ 2

Thời gian: thứ hai, 13/07/2020, từ 8h00

Địa điểm: D9-503

STT MSSV Họ và tên Tên đề tài Giáo viên hướng dẫn  Giáo viên phản biện Lớp
1 20166265 Hòa Thị Hường Xây dựng website đăng ký và tìm kiếm gia sư Lê Bá Vui Phạm Ngọc Hưng CN- CNTT 1 K61
2 20156000 Hoàng Nông Lương Xây dựng website tìm kiếm phòng trọ Lê Bá Vui Nguyễn Đức Tiến CN- CNTT 3 K60
3 20166559 Hồ Thị Oanh Xây dựng ứng dụng web bán vé xem phim trên nền tảng Magento 2 Lê Xuân Thành Phạm Ngọc Hưng CN- CNTT 2 K61
4 20166592 Nguyễn Thị Phương Xây dựng hệ thống quản lý tủ thông minh Nguyễn Đình Thuận Nguyễn Kim Khánh CN- CNTT 2 K61
5 20156383 Đinh Dương Sơn Xây dựng hệ thống hỗ trợ phân phối nông sản Nguyễn Đình Thuận Nguyễn Đức Tiến CN- CNTT 1 K60

Chủ tịch: TS. Nguyễn Kim Khánh

Thư ký: ThS. Nguyễn Đức Tiến

Ủy viên: TS. Phạm Ngọc Hưng

HỘI ĐỒNG CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ 3

Thời gian: thứ hai, 13/07/2020, từ 8h00

Địa điểm: D9-504

STT MSSV Họ và tên Tên đề tài Giáo viên hướng dẫn  Giáo viên phản biện Lớp
1 20155637 Ngô Huy Hoàng Dự đoán nồng độ ức chế tối thiểu của thuốc kháng sinh với vi khuẩn Klebsiella Pneumonlae Nguyễn Hồng Quang Đỗ Công Thuần CN- CNTT 3 K60
2 20166339 Phạm Hoài Lâm Xây dựng hệ thống website cho thuê quần áo, phụ kiện Nguyễn Hồng Quang Hoàng Văn Hiệp CN- CNTT 2 K61
3 20156001 Công Lương Thiết kế ứng dụng mua bán nông sản trên thiết bị Android Trịnh Văn Loan Lê Bá Vui CN- CNTT 3 K60
4 20156159 Nguyễn Thị Bích Ngọc Xây dựng hệ thống quản lý cửa hàng bán đồ ăn online Trịnh Văn Loan Hoàng Văn Hiệp CN- CNTT 3 K60
5 20166845 Khắc Toàn Phát triển ứng dụng thương mại điện tử về đồ cũ Panama Nguyễn Hồng Quang Ngô Lam Trung CN- CNTT 2 K61
6 20156879 Hoàng Tuấn Xây dựng Website cửa hàng bán sách trực tuyến Trịnh Văn Loan Lê Bá Vui CN- CNTT 2 K60

Chủ tịch: TS. Ngô Lam Trung

Thư ký: ThS. Lê Bá Vui

Ủy viên: TS. Hoàng Văn Hiệp

 

HỘI ĐỒNG CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ 4

Thời gian: thứ hai, 13/07/2020, từ 8h00

Địa điểm: D9-506

STT MSSV Họ và tên Tên đề tài Giáo viên hướng dẫn  Giáo viên phản biện Lớp
1 20155365 Nguyễn Duy Đoàn Phân tuyến và giám sát xe đưa đón học sinh VinSchool – phân hệ phụ huynh Phạm Ngọc Hưng Nguyễn Thị Thanh Nga CN- CNTT 1 K60
2 20146775 Nguyễn Anh Tuấn Thiết kế hệ thống web quản lý đồ án Lê Bá Vui Nguyễn Đình Thuận CN- CNTT 1 K59
3 20166029 Ngô Việt Xây dựng ứng dụng chia sẻ vị trí trên nền tảng Android Lê Bá Vui Nguyễn Đình Thuận CN- CNTT 1 K61
4 20166077 Trần Tuấn Hiệp Xây dựng ứng dụng web cho nhà bán lẻ thời trang online Lê Bá Vui Nguyễn Thị Thanh Nga CN- CNTT 1 K61
5 20165720 Đỗ Nguyễn Lan Anh Xây dựng ứng dụng web quản lý cho thuê bất động sản Nguyễn Đức Tiến Lã Thế Vinh CN- CNTT 2 K61
6 20155276 Nguyễn Minh Dũng Xây dựng hệ thống nhập liệu tích hợp dựa trên ứng dụng di động Barcode 2 chiều và Excel Nguyễn Đức Tiến Lã Thế Vinh CN- CNTT 1 K60

Chủ tịch: PGS.TS. Lã Thế Vinh

Thư ký: TS. Nguyễn Đình Thuận

Ủy viên: TS. Nguyễn Thị Thanh Nga

 

HỘI ĐỒNG KỸ SƯ AN TOÀN THÔNG TIN 2

Thời gian: thứ tư, 15/07/2020, buổi sáng

Địa điểm: D9

STT Mã SV Họ Tên Đệm Tên Tên đề tài Người hướng dẫn  Người phản biện
1 20150969 Văn Đồng Xây dựng ứng dụng giám sát, bảo vệ hệ thống tệp tin cho hệ điều hành ThS. Bùi Trọng Tùng TS. Hoàng Văn Hiệp
2 20151286 Trần Văn Hậu Xây dựng phần mềm quản lý trang thiết bị y tế TS. Nguyễn Đức Toàn ThS. Nguyễn Đức Tiến
3 20150841 Nguyễn Đăng Đạt Hệ thống hỗ trợ quản lý biển quảng cáo TS Nguyễn Đức Toàn ThS. Nguyễn Đức Tiến
4 20154034 Nguyễn Thắng Trường Xây dựng hệ thống quản lý và chia sẻ file TS. Trần Quang Đức TS. Hoàng Văn Hiệp
5 20152395 Văn Mạnh Hệ thống phân tích mã độc IoT tự động đa nền tảng TS. Trần Quang Đức ThS. Nguyễn Đức Tiến
6 20152010 Nguyễn Trọng Khiêm Đánh giá một số giải thuật học máy kết hợp với các kỹ thuật giảm chiều dữ liệu cho hệ thống phát hiện tấn công DDoS TS. Trần Hoàng Hải TS. Phạm Ngọc Hưng
7 20151517 Huy Hoàng Xây dựng mô hình phát hiện bất thường mạng dựa trên kết hợp một số các kỹ thuật học máy TS Trần Hoàng Hải TS. Phạm Ngọc Hưng
8 20152943 Đỗ Thiện Quang Xây dựng hệ thống gia cố máy chủ từ xa TS. Trần Quang Đức TS. Lê Xuân Thành
9 20141938 Đức Huy Ứng dụng học máy xây dựng hệ thống phát hiện xâm nhập bất thường trong mạng SDN TS. Trần Hải Anh TS. Nguyễn Đình Thuận
10 20151814 Nguyễn Việt Hùng Xây dựng website cho cộng đồng người đọc sách Việt TS. Đặng Tuấn Linh TS. Nguyễn Đình Thuận
11 20152131 Nguyễn Tùng Lâm Xây dựng dịch vụ tường lửa ứng dụng web trên nền tảng điện toán đám mây TS. Trần Quang Đức TS. Lê Xuân Thành

Chủ tịch: TS. Lê Xuân Thành

Thư ký: TS. Hoàng Văn Hiệp

Ủy viên: TS. Phạm Ngọc Hưng

Ủy viên: ThS. Nguyễn Đức Tiến

Ủy viên: TS. Nguyễn Đình Thuận

QR Code