Hướng dẫn sử dụng Git

Các dự án CNTT ngày càng phức tạp, đòi hỏi nhiều nhân sự và nhiều thời gian để hợp tác và phát triển, và cả sửa lỗi. Bởi vậy việc quản lý các thay đổi của mã nguồn, để có thể lần theo quá trình phát triển của các tính năng, lần theo dấu vết của lỗi là điều hết Xem chi tiết …

Chương trình nhận diện bàn tay và đếm số ngón tay.

Mô tả sản phẩm : Nhận dạng chuyển động của bàn tay và đếm số ngón tay sử dụng thư viện Emgu CV. Các kỹ thuật áp dụng : Emgu CV, Windows Form, C#, Visual Studio, MenuStrip, ToolTip, ContextMenuStrip, ImageBox. Tính năng chính : Nhận diện, đếm số ngón tay bằng video file nguồn. Nhận diện, đếm số ngón tay bằng camera. Tác giả : Nguyễn Trọng Hảo MSSV Xem chi tiết …

Chương trình nhận dạng khuôn mặt

Mô tả sản phẩm: Một ứng dụng nhỏ giúp nhận diện vị trí mặt người và hai mắt. Các kỹ thuật áp dụng: Windows Form, EmguCV 3.0 Tính năng chính:  Nhận diện mặt và hai mắt Gửi nút PageUp khi nhận diện được mắt trái và PageDown khi nhận diện được mắt phải Tác giả: Nguyễn Thiết Mạnh MSSV: 20166430 Xem chi tiết …

Website tin tức: dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông tại nhà.

Mô tả sản phẩm: Thiết kế và lập trình website: Thông tin dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông tại nhà. Các kỹ thuật áp dụng:  Laravel framework, php, html, css,  mobirise, IDE Sublime Text, mô hình MVC… Tính năng chính: Quản lý Đăng nhập tài khoản Quản lý thông tin thợ máy (nhân viên): thêm, sửa, xóa. Quản lý thông Xem chi tiết …

Phát triển ứng dụng đọc mã vạch QR Code trên nền tảng android

Mô tả sản phẩm: ứng dụng cho phép đọc mã QR code theo định dạng đã quy định  và lưu trữ mã QR code trên FireBase. Các kĩ thuật áp dụng:Lập trình trên nền tảng android,sử dụng thư viện Zxing,log4j,firebase,csv. Tính năng chính: Cho phép đăng nhập bằng tài khoản google. Đọc mã vạch QR code theo các trường xác Xem chi tiết …

Lập trình arduino uno r3 bật tắt thiết bị điện tự động

Mô tả sản phẩm : Bật tắt thiếp bị điện tự động thông qua vi điều khiển arduino un0 r3 và các module cảm biến. Các kỹ thuật áp dụng : C++, lập trình nhúng, arduino uno r3, module SRF04, module cảm biến ánh sáng, relay 2 kênh, protocols I2C. Tính năng chính : Đọc dữ liệu từ cảm biến Xem chi tiết …

Ứng dụng soạn thảo văn bản

Mô tả sản phẩm: Một ứng dụng nhỏ mô phỏng lại chức năng của Notepad và bổ sung thêm một số yếu tố/chức năng soạn thảo văn bản khác. Các kĩ thuật áp dụng: WPF, Ribbon, Command Tính năng chính:   Hỗ trợ soạn thảo văn bản: Copy, Paste, Save, Open, Font,…   Một số mục nâng cao: SpeechSynthesizer, Check Xem chi tiết …