iFishing: bộ công cụ tích hợp cần câu

Mô tả sản phẩm : iFishing, Biến hoạt động động câu cá thành trò chơi công nghệ, cho phép trải nghiệm thực tế và thực tế ảo tăng cường cùng lúc, đem lại cảm xúc chân thật và thỏa mãn thị giác ở người sử dụng Các kỹ thuật áp dụng : C++, lập trình nhúng, Arduino nano, module chuyển Xem chi tiết …

Spider bot: nhện máy

Mô tả sản phẩm : Triển khai thiết kế nhện máy spider bot và nâng cấp phần cứng/phần mềm (Step 1) Các kỹ thuật áp dụng : C++, lập trình nhúng, Arduino nano, module SRF04, Bluetooth HC-06, NRF24L01 truyền nhận RF, Tính năng chính : In 3D thiết kế Mở rộng khung gầm để vừa Nano Extension Shield  (thay cho Xem chi tiết …

Tìm hiểu về giao tiếp PCIe và triển khai IPCore xử lý ảnh/video trên kit DE2i-150

Đề tài: Tìm hiểu về giao tiếp PCIe và triển khai IPCore xử lý ảnh/video trên kit DE2i-150 Mô tả: Xây dựng chipset xử lý ảnh với các bộ lọc ma trận, cài đặt trên FPGA  Altera Cyclone trên DE2i-150 Trên DE2i-150, có đồng thời chip FPGA Cyclone, và Intel Atom. Cài đặt Ubuntu trên Intel Atom. Cài đặt thêm module giao tiếp PCIe trên FPGA để Xem chi tiết …

Ứng dụng đọc thông tin phần cứng máy tính

Mô tả sản phẩm : ứng dụng cho phép người dụng chọn thông tin cần hiện thị và ứng dụng sẽ truy vấn và trả về thông tin Các kỹ thuật sử dụng :  visual studio,WindowsForm,WMI Code Creator,RegEX Tính năng chính:  cho biết thông tin của BIOS, Mainboard, Processor, Network, graphic, battery, Memory… Tác giả:  Chu Xuân Cường MSSV:  20165837 Email:  Xem chi tiết …

Hướng dẫn sử dụng Git

Các dự án CNTT ngày càng phức tạp, đòi hỏi nhiều nhân sự và nhiều thời gian để hợp tác và phát triển, và cả sửa lỗi. Bởi vậy việc quản lý các thay đổi của mã nguồn, để có thể lần theo quá trình phát triển của các tính năng, lần theo dấu vết của lỗi là điều hết Xem chi tiết …

Chương trình nhận diện bàn tay và đếm số ngón tay.

Mô tả sản phẩm : Nhận dạng chuyển động của bàn tay và đếm số ngón tay sử dụng thư viện Emgu CV. Các kỹ thuật áp dụng : Emgu CV, Windows Form, C#, Visual Studio, MenuStrip, ToolTip, ContextMenuStrip, ImageBox. Tính năng chính : Nhận diện, đếm số ngón tay bằng video file nguồn. Nhận diện, đếm số ngón tay bằng camera. Tác giả : Nguyễn Trọng Hảo MSSV Xem chi tiết …

Chương trình nhận dạng khuôn mặt

Mô tả sản phẩm: Một ứng dụng nhỏ giúp nhận diện vị trí mặt người và hai mắt. Các kỹ thuật áp dụng: Windows Form, EmguCV 3.0 Tính năng chính:  Nhận diện mặt và hai mắt Gửi nút PageUp khi nhận diện được mắt trái và PageDown khi nhận diện được mắt phải Tác giả: Nguyễn Thiết Mạnh MSSV: 20166430 Xem chi tiết …

Website tin tức: dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông tại nhà.

Mô tả sản phẩm: Thiết kế và lập trình website: Thông tin dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông tại nhà. Các kỹ thuật áp dụng:  Laravel framework, php, html, css,  mobirise, IDE Sublime Text, mô hình MVC… Tính năng chính: Quản lý Đăng nhập tài khoản Quản lý thông tin thợ máy (nhân viên): thêm, sửa, xóa. Quản lý thông Xem chi tiết …

Phát triển ứng dụng đọc mã vạch QR Code trên nền tảng android

Mô tả sản phẩm: ứng dụng cho phép đọc mã QR code theo định dạng đã quy định  và lưu trữ mã QR code trên FireBase. Các kĩ thuật áp dụng:Lập trình trên nền tảng android,sử dụng thư viện Zxing,log4j,firebase,csv. Tính năng chính: Cho phép đăng nhập bằng tài khoản google. Đọc mã vạch QR code theo các trường xác Xem chi tiết …