IT4991 (IT4992) Thực tập doanh nghiệp: Các công việc cần làm để báo cáo và kết thúc học phần

 Hướng dẫn viết báo cáo, xin chữ ký, đóng dấu, và nộp báo cáo để kết thúc học phần   Lưu ý trước khi đọc: – Sinh viên cần quan tâm tới các nội dung bên dưới vào khoảng 2~3 tuần trước khi kết thúc môn học – Ở nhiều công ty, thủ tục xin chữ ký, đóng dấu xác nhận Xem chi tiết …

IT4797: Sinh viên lắp ráp robot và thi đấu trong môn học đồ án hệ nhúng

IT 4797, Đồ án hệ nhúng, là học phần đồ án, trong đó mỗi nhóm sinh viên sẽ được phân một giáo viên hướng dẫn để tiến hành tìm hiểu, xây dựng, và lập trình điều khiển các hệ thống nhúng. Hệ thống nhúng, Embedded System, gọi tắt là ES, là hệ thống máy tính được đặt ấn trong một Xem chi tiết …