Các hướng nghiên cứu

Mục tiêu chiến lược của bộ môn là trở thành một trung tâm nghiên cứu về Kỹ thuật máy tính và Truyền thông hàng đầu của đất nước, với một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới; một địa chỉ tin cậy, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư phát triển công nghệ, giới doanh nghiệp trong và ngoài nước.

 

Các nhóm nghiên cứu hiện đang được triển khai tại bộ môn: 

1. Thiết kế và phát triển máy tính nhúng(N.K.Khánh, D.T.Bình, Đ.T.T.Trang, N.L.Trung, L.T.Vinh, T.T.Thúy, N.P.Bình, T.T.Vinh) : Nghiên cứu và phát triển máy tính nhúng, đưa vào các ứng dụng thực tế như định vị, dẫn đường,…

2. Xử lý tiếng nói(T.V.Loan, N.H.Quang, N.T.Kiên, H.V.Hiệp, L.B.Vui, N.T.Nguyệt): Nghiên cứu các kỹ thuật tổng hợp, nhận dạng, mã hóa tiếng nói, và triển khai vào các ứng dụng thực tế như truyền tiếng nói, truy vấn tiếng nói, tương tác người – máy.

3. An ninh mạng(N.T.Quảng, P.V.Hà, T.T.Kiên, L.A.Hoàng, N.T.T.Nga): xây dựng các hệ thống bảo vệ an ninh, an toàn cho mạng máy tính.

4. Hệ thống tin học công nghiệp(B.Q.Anh, N.T.Kiên, P.V.Thuận, P.N.Hưng, N.T.T.Nga, N.H.N.Dương): Xây dựng các hệ thống đo lường và điều khiển cho công nghiệp

QR Code