Một số lưu ý dành cho K62 khi đăng kí học phần đồ án tốt nghiệp

MỘT SỐ LƯU Ý DÀNH CHO K62 KHI ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Sinh viên K62 cần hiểu rõ, cân nhắc và lựa chọn đăng ký học phần Đồ án tốt nghiệp đúng với mong muốn học tập của bản thân. Sinh viên chỉ lựa chọn một trong các phương án sau đây:

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

1. Hệ chính quy Công nghệ thông tin Học sinh được tuyển qua kì thi quốc gia, trong quá trình học tập sẽ phải qua các giai đoạn : Giai đoạn học chung đại cương, Giai đoạn học cơ sở ngành, Giai đoạn học chuyên ngành Chưong trình học này phải tuân theo chương trình khung chung của nhà trường, Xem chi tiết …

Chương trình đào tạo Thạc sĩ

Đào tạo thạc sỹ có trình độ chuyên môn sâu tốt về Kỹ thuật máy tính, có thể làm chủ các lĩnh vực khoa học và công nghệ liên quan đến kỹ thuật máy tính, hệ nhúng, kỹ thuật truyền thông máy tính, truyền thông đa phương tiện, kỹ thuật xử lý tín hiệu và tăng cường tương tác người-máy Xem chi tiết …

Chương trình đào tạo Tiến sĩ

Đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật máy tính có trình độ chuyên môn sâu cao về lĩnh vực Kỹ thuật máy tính, có khả năng nghiên cứu và lãnh đạo nhóm nghiên cứu các lĩnh vực của chuyên ngành, có tư duy khoa học, có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề khoa học chuyên Xem chi tiết …

Thông báo của Viện SĐH về quy định mới về bảo vệ luận văn cao học

Các qui định liên quan tới bảo vệ luận văn thạc sỹ năm 2014.   Theo Quy định tổ chức quản lý và đào tạo sau đại học 2014 và theo đề nghị của Thư viện Tạ Quang Bửu, Viện ĐT SĐH xin được gửi đến các đơn vị thông báo các nội dung qui định bảo vệ luận văn Xem chi tiết …