DATN, 2019-2020, HK2: Nộp quyển đồ án

Các đồ án tốt nghiệp 2019-2020, học kì 2 của SV ở 4 chương trình đào tạo Cử nhân công nghệ, Cử nhân kỹ thuật, Kỹ sư, Việt Nhật sẽ nộp  quyển tại:

– Văn phòng Bộ môn Kỹ thuật máy tính, phòng 502 nhà B1

– Ngày: thứ sáu, 26/6/2019

– Thời gian: sáng 8h-11h30, chiều 13h – 16h30

– Số lượng: quyển đồ án được in thành 3 bản (chỉ cần 2 nếu thày hướng dẫn đã nhận 1 quyển) đã có chữ kí của thầy/cô hướng dẫn

– BỔ SUNG YÊU CẦU: Từ năm học 2019, Viện triển khai hệ thống kiểm tra trùng lặp nội dung trên tất cả các đồ án tốt nghiệp. Đây là yêu cầu bắt buộc với mọi đồ án tốt nghiệp. Hiện tại hệ thống kiểm tra trùng lặp đã được khởi động tại URL https://qldt.hust.edu.vn/

Vị trí chức năng kiểm tra đạo văn

 

Thông tin liên quan

Quyển đồ án phải tuân theo mẫu của trường: https://ctt-daotao.hust.edu.vn/DisplayWeb/DisplayBaiViet?baiviet=35523

Thông báo chung của Viện về nộp quyển trong kì 2: https://soict.hust.edu.vn/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-ke-hoach-bao-ve-do-an-tot-nghiep-ky-20192.html

Với sinh viên ở các lớp Kỹ sư tài năng, Kỹ sư Chất lượng cao, ICT thì nộp về

  • Thời gian: 14h30 đến 16h00, ngày thứ 6, 26/06/2020
  • Địa điểm: Văn phòng Viện CNTT&TT, phòng 504-B1 (nộp cho cô Hiền)

 

 

 

QR Code