Giới thiệu chung

Bộ môn Kỹ thuật Máy tính

Departement of Computer Engineering

Bộ môn Kỹ thuật Máy tính đảm nhiệm về đào tạo bậc đại học chuyên ngành Kỹ thuật Máy tính, giảng dạy và nghiên cứu về các lĩnh vực: các hệ thống xử lý thông tin, xử lý tín hiệu, các bộ xử lý tín hiệu số, xử lý tiếng nói, các kiến trúc máy tính, vi xử lý, thiết kế logic, thiết kế điện tử, thiết kế chip (ASIC, ASIP, FPGA), hệ thống nhúng… Bộ môn cũng tham gia đào tạo cao học; hướng dẫn nghiên cứu sinh ngành Công nghệ Thông tin, Xử lý Thông tin và Truyền thông; đồng thời thực hiện nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác trong nước, hợp tác quốc tế.

Phòng 502, B1, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội

Điện thoại : (+84) 3869 6125

Website: http://dce.hust.edu.vn

Email : ktmt@soict.hust.edu.vn

QR Code