Hướng dẫn viết bài trên website DCE

Website bộ môn Kỹ thuật máy tính là website giới thiệu và cung cấp các thông tin giáo dục và đào tạo, tuyển dụng liên quan tới định hướng về Kỹ thuật máy tính. Để tăng cường tính cập nhật và thời sự, website cho phép các cá nhân có liên quan tới trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đều có thể trực tiếp đăng tải các bài viết

Website bộ môn Kỹ thuật máy tính chấp nhận và cung cấp quyền viết bài mới qua tài khoản email đăng nhập có đuôi @student.hust.edu.vn, @soict.hust.edu.vn. Như vậy mọi sinh viên, giáo viên, các cán bộ trong Viện CNTT&TT, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội đều có thể tạo các bài viết trực tuyến mới.

HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI

  1. Truy cập vào trang back-end của web site: http://dce.hust.edu.vn/wp-admin
  2. Sử dụng một trong các tài khoản email @student.hust.edu.vn, @soict.hust.edu.vn (ví dụ 20171234@student.hust.edu.vn, tiennd@soict.hust.edu.vn) để đăng nhập với mật khẩu của chính email đó.
  3. Ở thanh bar phía trên, bấm nút New / Post để tạo bài viết mới
  4. Bắt đầu viết bài. Trong ảnh minh họa là cấu trúc gợi ý để sinh viên mô tả sản phẩm của các môn học đồ án, bài tập lớn
  5. Chọn category của bài viết phù hợp. Ví dụ, nếu sinh viên mô tả sản phẩm bài tập/đồ án thì chọn là Sản phẩm môn học
  6. Ở widget bên phải, bấm Submit for Review.

Thế là xong. Sau khi người quản trị duyệt xong, bài viết sẽ được đăng tải

QR Code