Hướng dẫn khách mời tham gia Meeting Online

Hướng dẫn tham gia
Hội đồng chấm đồ án Online

dành cho khách mời không có tài khoản HUST


Yêu cầu đối với khách mời

  • Khách mời chỉ cần trình duyêt web và kết nối internet.

Nền tảng trực tuyến

  • Microsoft Teams

Các bước thực hiện

1. Nhận link truy cập

Ban tổ chức sẽ gửi đường link truy cập tới các khách mời đã đăng kí, hoặc thông báo trên website  và facebook của bộ môn.

2. Mở MS Teams

Bấm vào link bạn được nhận.

Browser hiện thông tin lựa chọn cách thức mở MS Teams. Bấm chọn Continue on this browser


3. Cho phép sử dụng Mic và Webcam

Browser hiện thông báo
             teams.microsoft.com wants to 
                      Use your microphone
                      Use your camera
Bấm Allow

4. Nhập tên tham gia theo qui tắc

Lúc này, bạn có thể tạm thời tắt webcam và mic bằng cách bấm vào nút toogle tương ứng trên Browser. Bạn sẽ bật webcam và mic khi đến phiên trình bày của mình.

Quan trọng: Để giúp xác định đúng danh tính và được chấp thuận tham gia, vui lòng đặt tên theo qui tắc:  <Tên tổ chức> <Tên khách>

Ví dụ:

  • Với khách mời doanh nghiệp:  AI&T – Lê Văn Ba
  • Với khách mời gia đình, bạn bè của sinh viên: Gia đình – Đặng Văn Lâm

5. Chờ duyệt tham gia hội đồng

Trên Browser của bạn sẽ hiện thông báo When the meeting starts, we’ll let people know you’re waitting. Vậy lúc này bạn đã hoàn tất các thao tác rồi và vui lòng đợi.
Ban tổ chức cuộc thi sẽ đồng ý để bạn tham gia Online Meeting 15 phút trước giờ chính thức.


Câu hỏi và Trả lời

QR Code