Kiến trúc máy tính


Sơ lược về môn học


Mỗi học phần được giảng dạy bởi nhiều giảng viên. Bài giảng của các giảng viên có thể có sự khác biệt nhỏ. Khuyến khích sinh viên tìm hiểu tài liệu của giảng viên đang giảng dạy lớp của mình, và tham khảo thêm tài liệu của các giảng viên khác.

Các học liệu từ thầy Nguyễn Kim Khánh

Các học liệu từ thầy Ngô Lam Trung

  • (đang update)

Các học liệu từ thầy Nguyễn Đức Tiến

SÁCH THAM KHẢO

Sách tham khảo

[1] William Stallings – Computer Organization and Architecture (10th edition)

[2] David A. Patterson & John L. Hennessy – Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface – 2012 (revised 4th edition)

[3] David Money Harris and Sarah L. Harris, Digital Design and Computer Architecture – 2013 (2nd edition)

[4] Andrew S. Tanenbaum – Structured Computer Organization – 2012 (6th edition)

 

Công cụ giả lập và hỗ trợ tính toán

Số học máy tính – Chuyển đổi âm

Cho số nhị phân, tìm biểu diễn ở dạng bù 2: https://planetcalc.com/747/

Tính toán trên số nhị phân có dấu, và minh họa rõ từng bước làm. https://ncalculators.com/digital-computation/binary-subtraction-calculator.htm

Chuyển đổi số dấu phẩy động

https://www.h-schmidt.net/FloatConverter/IEEE754.html

MARS

Công cụ lập trình hợp ngữ cho bộ xử lý MIPS, có hỗ trợ chạy giả lập, biên dịch thành mã máy,  debug chạy từng lệnh, hiển thị trạng thái của các thanh ghi, xử lý ngắt, định thời…

WEMIPS

Website chạy giả lập các lệnh hợp ngữ MIPS, không cần cài đặt. Chỉ hỗ trợ một số lệnh cơ bản, Dễ bị treo khi chạy lệnh lw, sw

https://rivoire.cs.sonoma.edu/cs351/wemips/

 

MIPS Converter

Website chuyển đổi từ lệnh hợp ngữ thành mã máy và ngược lại

https://www.eg.bucknell.edu/~csci320/mips_web/

Compiler Explorer

Website chuyển đổi từ một đoạn lập trình theo ngôn ngữ C, C++… sang hợp ngữ. Hỗ trợ chuyển đổi code C sang code hợp ngữ MIPS

https://godbolt.org/

Chú ý bật tùy chọn Compile to binary để  xem mã máy, và -O0 để biên dịch và giữ nguyên bản mã nguồn (không tối ưu, không hiệu chỉnh)

Online DisAssembler

Công cụ dịch ngược các phần mềm x86, x86_64 trên bộ xử lý Intel  từ mã máy chuyển đổi thành hợp ngữ.  Ví dụ, upload file UnikeyNT.exe, kết quả sẽ là mã máy

https://onlinedisassembler.com/odaweb/

 

QR Code