Ứng dụng soạn thảo văn bản

Mô tả sản phẩm:

Một ứng dụng nhỏ mô phỏng lại chức năng của Notepad và bổ sung thêm một số yếu tố/chức năng soạn thảo văn bản khác.

Các kĩ thuật áp dụng:

WPF, Ribbon, Command

Tính năng chính:

  1.   Hỗ trợ soạn thảo văn bản: Copy, Paste, Save, Open, Font,…
  2.   Một số mục nâng cao: SpeechSynthesizer, Check Plan

Tác giả: Vũ Hồng Thắng

MSSV: 20156510

Email: 20156510@student.hust.edu.vn

Link download: https://github.com/VuThang1997/Do-an-II

 

QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *