2017-2018, HK1: Danh sách hội đồng chấm tốt nghiệp Kỹ sư và Cử nhân, Việt Nhật

Lưu ý: nếu sinh viên nào bị trùng lịch bảo vệ đồ án với thi học kì, thì đề nghị báo lại ngay với bộ môn qua số điện thoại: 091-313-7399, thầy TiếnND

Xem vị trí tòa nhà nơi bảo vệ ở đây


DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC BẢO VỆ TỐT NGHIỆP TẠI HỘI ĐỒNG SỐ 2

Kỳ 1 – năm học 2017 – 2018      Viện: Công nghệ Thông tin và Truyền thông      Ngành: Công nghệ Thông tin

Lớp: Kỹ thuật Máy tính và truyền thông

Thời gian: 8h00, thứ sáu, ngày 5/1/2018

Địa điểm: T401

 

STT MSSV Họ và tên Tên đề tài Giảng viên hướng dẫn  Giáo viên phản biện
1 20133314 Ngô Thanh Sơn Xây dựng ứng dụng trang trí nội thất trên nền tảng iOS ThS. Nguyễn Đức Tiến TS. Nguyễn Kim Khánh
2 20130981 Đinh Văn Đức Xây dựng hệ thống quản lý trực tuyến thanh phôi cho công ty thép TS. Hoàng Văn Hiệp ThS. Lê Xuân Thành
3 20111632 Thái Văn Hoạt Xây dựng website quản lý tài sản công ty ThS. Nguyễn Đức Tiến ThS. Lê Xuân Thành
4 20122488 Đức Thắng Xây dựng ứng dụng gọi taxi trên nền tảng Android TS. Lã Thế Vinh TS. Phạm Ngọc Hưng
5 20121248 Văn Ánh Xây dựng mô hình CAN trên ô tô ThS. Bùi Quốc Anh TS. Phạm Ngọc Hưng

ThS. Lê Xuân Thành

6 20111373 Hoàng Văn Đạt Xây dựng ứng dụng hỗ trợ bác sỹ nhãn khoa trong việc khám và điều trị các tật khúc xạ ở mắt TS. Lã Thế Vinh TS. Nguyễn Kim Khánh
7 20121277 Thọ Bình Hệ thống nhận diện khuôn mặt hỗ trợ giám sát an ninh qua camera TS. Nguyễn Hồng Quang TS. Phạm Ngọc Hưng

( Danh sách này gồm   07   sinh viên)

Chủ tịch:    TS. Nguyễn Kim Khánh
Thư ký:      ThS. Lê Xuân Thành
Ủy viên:     TS. Pham Ngọc Hưng


DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC BẢO VỆ TỐT NGHIỆP TẠI HỘI ĐỒNG

Kỳ 1 – năm học 2017 – 2018 Viện: Công nghệ Thông tin và Truyền thông Ngành: Công nghệ Thông tin

Lớp: Kỹ thuật Máy tính và truyền thông (Tiếng Anh)

Thời gian: 8h00, thứ sáu, ngày 5/1/2018

Địa điểm: T402

STT MSSV Họ và tên Tên đề tài Giảng viên hướng dẫn Giáo viên phản biện
1 20122731 Đào Đức Tùng Efficient region proposals for pedestrian detection TS. Ngô Lam Trung TS. Hoàng Văn Hiệp

TS. Phạm Ngọc Hưng

( Danh sách này gồm 01 sinh viên)

Chủ tịch: TS. Lã Thế Vinh
Thư ký: TS. Hoàng Văn Hiệp
Ủy viên: TS. Pham Ngọc Hưng


DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC BẢO VỆ TỐT NGHIỆP TẠI HỘI ĐỒNG

Kỳ 1 – năm học 2017 – 2018      Viện: Công nghệ Thông tin và Truyền thông      Ngành: Công nghệ Thông tin

Thời gian: 8h00, thứ sáu, ngày 5/1/2018

Địa điểm: T402

STT MSSV Họ tên Tên đề tài Giảng viên hướng dẫn  Giáo viên phản biện
1 20135730 Văn Hùng Xây dựng và phát triển ứng dụng quản lý hành trình lái xe trên Android ThS. Nguyễn Đức Tiến TS. Hoàng Văn Hiệp
2 20125456 Nguyễn Tiến Đạt Xây dựng ứng dụng bán hàng trực tuyến bằng Android PGS. Trịnh Văn Loan TS. Ngô Lam Trung
3 20135172 Trần Đức Công Xây dựng ứng dụng trên thiết bị Android Rearview Mirror TS. Lã Thế Vinh TS. Ngô Lam Trung
4 20109375 Bùi Minh Tấn Xây dựng hệ thống dịch vụ bản đồ số – dẫn đường vệ tinh, tìm kiếm, chia sẻ địa điểm và thông tin giao thông ThS. Lê Xuân Thành ThS. Lê Bá Vui
5 20115859 Nguyễn Văn Thành Xây dựng PHP Framework và ứng dụng phát triển website thương mại điện tử ThS. Lê Xuân Thành ThS. Lê Bá Vui
6 20125734 Nguyễn Học Quân Xây dựng hệ thống website bán quần áo trực tuyến ThS. Dư Thanh Bình TS. Hoàng Văn Hiệp
7 20125730 Bùi Văn Quân Xây dựng hệ thống quản lý sinh viên Trường đại học Bách Khoa Hà Nội TS. Nguyễn Hồng Quang TS. Hoàng Văn Hiệp

( Danh sách này gồm   07   sinh viên)

Chủ tịch:    TS. Ngô Lam Trung
Thư ký:      ThS. Lê Bá Vui
Ủy viên:     TS. Hoàng Văn Hiệp


DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC BẢO VỆ TỐT NGHIỆP TẠI HỘI ĐỒNG SỐ 1

Kỳ 1 – năm học 2017 – 2018      Viện: Công nghệ Thông tin và Truyền thông      Ngành: Công nghệ Thông tin

Thời gian: 8h00, thứ sáu, ngày 5/1/2018

Địa điểm: T402

STT MSSV Họ và tên Tên đề tài Giảng viên hướng dẫn Giáo viên phản biện
1 20121654 Văn Hải Xây dựng bộ mã hóa tín hiệu định vị và sinh tham số tín hiệu định vị cho bộ mô phỏng TS. Nguyễn Kim Khánh TS. Hoàng Văn Hiệp
2 20121770 Nguyễn Văn Hồng Xây dựng bộ mô phỏng tín hiệu GPS TS. Nguyễn Kim Khánh TS. Lã Thế Vinh
3 20122003 Hoàng Thanh Long Xây dựng hệ thống quản lý đào tạo trong các cơ sở giảng dạy, lớp học TS. Nguyễn Hồng Quang TS. Ngô Lam Trung

( Danh sách này gồm   03   sinh viên)

Chủ tịch:    TS. Lã Thế Vinh
Thư ký:      ThS. Hoàng Văn Hiệp
Ủy viên:     TS. Ngô Lam Trung

Xem vị trí tòa nhà nơi bảo vệ ở đây

QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *