Tư vấn về thực tập Doanh nghiệp và Hướng nghiệp – Find your future

Ban Lãnh đạo Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông thông báo đến tất cả sinh viên các lớp K59, K60, K61 thuộc tất cả các hệ đào tạo tham dự buổi

Tư vấn về thực tập Doanh nghiệp và Hướng nghiệp – Find your future .

1.     Thời gian: 8h00 Thứ bảy, ngày 11 tháng 05 năm 2019.

2.     Địa điểm: Hội trường C2.

3.     Nội dung:

–    Trao đổi, nâng cao hiệu quả của công tác Cán bộ quản lớp.

–    Hướng dẫn đánh giá kết thúc kỳ thực tập doanh nghiệp 20182 trên hệ thống quản lý mới (đối với sinh viên sắp hoàn thành kỳ thực tập).

–    Hướng dẫn quy trình đăng ký thực tập doanh nghiệp kỳ hè 20183 trên hệ thống mới (đối với sinh viên chuẩn bị đăng ký thực tập).

–    Giới thiệu về SoICT Industry Meeting Day 2019 (chuỗi các sự kiện như Gặp mặt doanh nghiệp, Chung kết cuộc thi sản phẩm sáng tạo CNTT, kết nối thực tập Doanh nghiệp định hướng nghề nghiệp cho sinh viên – 25/05/2019).

–    Survey về ngày hội tốt nghiệp cho sinh viên toàn Viện.

–    Chia sẻ về các chương trình thăm quan trải nghiệm, học bổng tài năng tại SVMC & các chương trình tuyển dụng sinh viên Tốt nghiệp.

4.     Yêu cầu: Sinh viên đến đúng giờ và trang phục lịch sự.

Đây là những nội dung thiết thực, ý nghĩa đối với sinh viên các khóa 59, 60, 61. Viện CNTT&TT đề nghị tất cả sinh viên tham gia có trách nhiệm, có mặt đúng giờ./.

Trân trọng

QR Code