Thăm quan Trung tâm điều độ Hệ Thống Điện Hà Nội

Thứ sáu, ngày 10/5/2019, thầy Bùi Quốc Anh cũng các sinh viên lớp K60 Industrial ICT đã tới tham quan Trung tâm điều độ Hệ Thống Điện Hà Nội và nghe thuyết trình về hệ thống thu thập và điều khiển số liệu SCADA thế hệ mới. Trung tâm ở địa chỉ 69 Đinh Tiên Hoàng, chỉ Tháp Rùa 200 000 mm.  Hệ thống đời mới nhất, toàn IP SCADA…

Hiện tại, trung tâm đang có kế hoạch và tìm lộ trình phu hợp khoa/viện, để đưa ra các đề tài cho gv, sv nghiên cứu ứng dụng

QR Code