Spider bot: nhện máy

Mô tả sản phẩm : Triển khai thiết kế nhện máy spider bot và nâng cấp phần cứng/phần mềm (Step 1)

Các kỹ thuật áp dụng : C++, lập trình nhúng, Arduino nano, module SRF04, Bluetooth HC-06, NRF24L01 truyền nhận RF,

Tính năng chính :

  • In 3D thiết kế
  • Mở rộng khung gầm để vừa Nano Extension Shield  (thay cho bảng mạch tự in)
  • Làm lưới đan ở gầm để gắn thiết bị dưới bụng
  • Khoét  bán nguyệt ở các vị trí gắn động cơ servo do không luồn được dây động cơ
  • Lắp đặt các module cảm biến mới
  • Lập trình

Tác giả : Đào Văn Trọng

MSSV : 20166866

Email : daovantrong.hust@gmail.com

Nguồn mở: https://www.thingiverse.com/thing:1009659

Giới thiệu sản phẩm tại Ngày hội sáng tạo khoa học trẻ Bách Khoa 2019

,

QR Code