Báo cáo chuyên đề: Nguyễn Văn Hiên, đề tài về giả mạo tín hiệu vệ tinh định vị

Báo cáo chuyên đề của Nghiên cứu sinh

 

Bộ môn KTMT tổ chức buổi báo cáo kết quả chuyên đề TS cho NCS Nguyễn Văn Hiên với nội dung như bên dưới. Kính mời các thầy cô và sinh viên quan tâm đến tham dự

 

1. Chuyên đề 1: Nghiên cứu phương pháp tạo tín hiệu giả mạo tín hiệu vệ tinh định vị – (2TC) Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Lã Thế Vinh

2. Chuyên đề 2: Xây dựng hệ thống phát hiện tín hiệu giả mạo GNSS dựa trên sai phân kép trị đo pha – (2TC) Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Lã Thế Vinh

3. Chuyên đề 3: Phát hiện tín hiệu giả mạo tín hiệu vệ tinh định vị sử dụng mô hình Gaussian hỗn hợp (GMM) – (2TC) Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Lã Thế Vinh

 

Thời gian: 15h ngày 23/5/2019

Địa điểm: phòng 502-B1

 

QR Code