iFishing: bộ công cụ tích hợp cần câu

Mô tả sản phẩm : iFishing, Biến hoạt động động câu cá thành trò chơi công nghệ, cho phép trải nghiệm thực tế và thực tế ảo tăng cường cùng lúc, đem lại cảm xúc chân thật và thỏa mãn thị giác ở người sử dụng

Các kỹ thuật áp dụng : C++, lập trình nhúng, Arduino nano, module chuyển động quay, cảm biến góc vận tốc gia tốc,

Tính năng chính :

Tác giả : Nguyễn Cao Duy

MSSV : 20164814

Email : ncdduy@gmail.com

Mô hình hóa chuyển động của cần câu trên máy tính

Giới thiệu sản phẩm tại Ngày hội sáng tạo khoa học trẻ Bách khoa 2019

,

QR Code