Chương trình thay đổi cấu hình mạng IP, subnet mask, default gateway và hostname của PC

1. Sản phẩm mục tiêu của môn học

Viết phần mềm để cấu hình địa chỉ IP, subnet mask, default gateways, DNS, hostname trong mạng sử dụng C#
Từ khóa: C#, WPF, IP, subnet mask, default gateways, DNS, hostname
2. Thông tin về sinh viên
Họ và tên sinh viên: Nguyễn Mạnh Tuấn
Email: Tuanguyen94@gmail.com
Lớp: CNTT-TT 1.01 K57                                        Hệ đào tạo: Đại học chính quy3. Các tính năng
Các tính năng bắt buộc:
·        Lập trình/Tìm hiểu để hoàn thành sản phẩm:      Có
·        Sử dụng một kho repository để lưu trữ các phiên bản của project: Có
Mã nguồn + Báo cáo: https://github.com/tuanguyen94/Project-1
Các tính năng tùy chọn:

Tính năng Có/Không
Sử dụng 10 đối tượng trong toolbox như button, text box, combo box, list box
Xây dựng context menu (chuột phải) cho ít nhất 2 đối tượng khác nhau Không
Xây dựng menubar với 3 cấp con bên trong và các event tương ứng Không
Đọc thông tin từ file xml
Sử dụng MS Blend để tạo giao diện, chỉ áp dụng với Project WPF
Comment mã nguồn theo Doxygen, đạt tỷ lệ 40%
Xem, nghe một đoạn video/hình ảnh, nhúng vào chương trình
Sử dụng Word/Excel để vẽ giao diện chương trình, 5 form
Kết nối database SQLServer/MySQL/PostgreSQL/MongoDB Không
Giao diện Ribbon

Tính năng khác nếu có:
–         Tự động thông báo cho người dùng khi bị mất kết nối internet
–         Chuyển được sang chế độ cấp phát IP động DHCP
–         Giao diện thân thiện với người dùng, dễ sử dụng
–         Video tutorial hướng dẫn sử dụng

Tác giả bài viết: Nguyễn Đức Tiến

Nguồn tin: Sinh viên

QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *