Chương trình cấu hình địa chỉ IP, Hostname, DNS trong mạng

C#, Window Form, IP, Hostname, DNS Họ và tên sinh viên: Đào Đức Tùng
1. Thông tin về sinh viên
Họ và tên sinh viên: Đào Đức Tùng
Email: tungdao17@gmail.com
Lớp: Công nghệ thông tin K57                               Hệ đào tạo: Đại học chính quy

2. Sản phẩm mục tiêu của môn học
Xây dựng chương trình cấu hình địa chỉ IP, Hostname, DNS trong mạng

3. Các tính năng
Các tính năng bắt buộc:
·        Lập trình/Tìm hiểu để hoàn thành sản phẩm:      Có
·        Sử dụng một kho repository để lưu trữ các phiên bản của project: Có
https://github.com/tungdao17/Config_Network
Các tính năng tùy chọn:

Tính năng Có/Không
Sử dụng 10 đối tượng trong toolbox như button, text box, combo box, list box
Xây dựng context menu (chuột phải) cho ít nhất 2 đối tượng khác nhau
Xây dựng menubar với 3 cấp con bên trong và các event tương ứng
Đọc thông tin từ file xml
Sử dụng MS Blend để tạo giao diện, chỉ áp dụng với Project WPF Không
Quản lý mã nguồn bằng SVN/CSV/TFS/Github
Comment mã nguồn theo Doxygen, đạt tỷ lệ 40%
Xem, nghe một đoạn video/hình ảnh, nhúng vào chương trình
Sử dụng Word/Excel để vẽ giao diện chương trình, 5 form Không
Kết nối database SQLServer/MySQL/PostgreSQL/MongoDB Không

Tác giả bài viết: Nguyễn Đức Tiến

Nguồn tin: Sinh viên

QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *