XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH CALCULATOR TRÊN WINDOW

Java, đọc/ghi file XML, comment và sinh Javadoc, button event,.. Họ và tên sinh viên: Trần Bảo Trung
1. Thông tin về sinh viên
Họ và tên sinh viên: Trần Bảo Trung
Điện thoại liên lạc: 01292573699
Email: tranbaotrung621994@gmail.com
Lớp: Công nghệ thông tin 1.02
Hệ đào tạo: Đại học chính quy

2. Sản phẩm mục tiêu của môn học
Xây dựng chương trình máy tính calculator trên window.

3. Các tính năng
Các tính năng bắt buộc:
·        Lập trình/Tìm hiểu để hoàn thành sản phẩm:      Có
·        Sử dụng một kho repository để lưu trữ các phiên bản của project: Có
Mã nguồn + Báo cáo: https://github.com/congiolangtu/Calculat-OfWindy
Các tính năng tùy chọn:

Tính năng Có/Không
Sử dụng 10 đối tượng trong toolbox như button, text box, combo box, list box
Xây dựng context menu (chuột phải) cho ít nhất 2 đối tượng khác nhau
Xây dựng menubar với 3 cấp con bên trong và các event tương ứng
Đọc thông tin từ file xml
Sử dụng MS Blend để tạo giao diện, chỉ áp dụng với Project WPF Không
Comment mã nguồn theo Doxygen, đạt tỷ lệ 40%
Xem, nghe một đoạn video/hình ảnh, nhúng vào chương trình Không
Sử dụng Word/Excel để vẽ giao diện chương trình, 5 form
Kết nối database SQLServer/MySQL/PostgreSQL/MongoDB Không
Giao diện Ribbon Không

Tính năng khác nếu có:………………………………………………………………………………………….
Có thay đổi kích thước để hiện thêm các tính năng………………………………………………..
Có chế độ làm trong suốt chương trình và để chương trình luôn hiện lên trên các chương trình khác……………………………………………………………………………………………………………………………….
Có chế độ tự động đưa kết quả vào clipboard của máy tính……………………………………

Tác giả bài viết: Nguyễn Đức Tiến

Nguồn tin: Sinh viên

QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *