Thông báo của Viện SĐH về quy định mới về bảo vệ luận văn cao học

Các qui định liên quan tới bảo vệ luận văn thạc sỹ năm 2014.

 

Theo Quy định tổ chức quản lý và đào tạo sau đại học 2014 và theo đề nghị của Thư viện Tạ Quang Bửu, Viện ĐT SĐH xin được gửi đến các đơn vị thông báo các nội dung qui định bảo vệ luận văn như file đính kèm (tải về ở đây)

Nội dung gồm:
1. Danh sách các nội dung cần nộp trong “Hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ”
2. Tổ chức thực hiện
3. Áp dụng cho các khóa
4. Nộp quyển luận văn cho Thư viện
Phụ lục: Bản xác nhận chỉnh sửa luận văn thạc sĩ

Trong đó đặc biệt lưu ý là học viên không nộp luận văn lên thư viện trước khi bảo vệ nữa. Thư viện cũng sẽ chỉ nhận luận văn sau khi Hội đồng chấm luận văn đã chấm, có đủ chữ ký của học viên, của NHD và Chủ tịch HĐ chấm luận văn vào Bản xác nhận chỉnh sửa luận văn được đóng kèm trong luận văn (Trường hợp luận văn được Hội đồng chấm thông qua và không yêu cầu chỉnh sửa thì trong Bản xác nhận chính sửa luận văn sẽ ghi “Không yêu cầu chỉnh sửa” vào nội dung yêu cầu chỉnh sửa và vẫn phải có đủ các chữ ký).

Tác giả bài viết: Nguyễn Đức Tiến

Nguồn tin: Viện Đào tạo Sau đại học

QR Code

Leave a Reply