2017-2018: Phân công các môn đồ án, đồ án tốt nghiệp và Project

Viện CNTT&TT đã áp dụng website đăng kí nguyện vọng nhận giáo viên hướng dẫn, và xem kết quả phân công giáo viên hướng dẫn các môn đồ án. Thay vì phải lên bộ môn xem thông tin, hoặc xem trên website  bộ môn, sinh viên có thể xem giáo viên nào hướng dẫn mình bằng cách truy cập vào website

http://soict-edu.appspot.com/

Để đăng nhập web trên, hãy sử dụng tài khoản và mật khẩu email sinh viên  @student.hust.edu.vn

 

QR Code

One thought on “2017-2018: Phân công các môn đồ án, đồ án tốt nghiệp và Project

  1. Em chào thầy cô ạ. Em bị mất mật khẩu truy cập vào mail @student.hust.edu.vn. Thì có cách nào để em có thể đăng ký giáo viên hướng dẫn không ạ? Hoặc lấy lại mật khẩu ạ? Em xin cảm ơn ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *