Học lập trình qua các website đào tạo

CodeSignal

Đổi tên từ  CoderFights.com

có nhiều bài học tăng dần về cấp độ khó. Phù hợp cho người mới học, cho cả trẻ em. Các cấp độ sau ngay cả dân chuyên cũng đau đầu. Gây nghiện.

 

CodeInGame

Codewars

Topcoder

là một trang web tổ chức các kỳ thi thuật toán lâu đời và có uy tín nhất. Với hàng nghìn đề bài từ các kỳ thi đã diễn ra, Topcoder là một nguồn để luyện tập rất hiệu quả.

Là website thi đấu lập trình online. Site đưa ra rất nhiều các thách đố về thuật giải, và bạn có thể giải thách đố đó hoàn toàn online, bằng cách chạy công cụ Editor online của site. Việc so sánh tốc độ thuật toán sẽ được tiến hành vài lần mỗi tháng để tìm ra thuật toán tốt hơn.

How to use topcoder arena: https://youtu.be/7mdw94MZ5wI

 

 

Coderbyte

Coderbyte cung cấp hơn 200+ coding challenges mà người dùng có thể giải trực tiếp online bằng 10 ngôn ngữ lập trình khác nhau.

Site cũng cung cấp các giới thiệu về thuật toán algorithm tutorials, video giới thiệu, and interview preparation courses. Không giống như HackerRank và các trang web tương tự, user có thể nhìn thấy bài giải của người khác.

 

HackerRank

Trí tuệ nhân tạo, SQL, Database, Hệ phân tán, Regex, Security. Có các câu hỏi từ cơ bản như lý thuyết tập hợp, cho tới các truy vấn. Site cũng ghi lại các trao đổi, chia sẻ của mọi người về từng thách thức đặt ra, cũng như cách để tiếp cận giải pháp.

Có Editor online. Tuy nhiên các user không thể nhìn thấy bài giải của nhau.

CodeChef

giải các bài tập thuật toán nào đó như làm tìm mảng, kiểm tra mảng… Có file pdf đính kèm mô tả bài tập bằng tiếng Việt.

Site cũng có IDE lập trình online.

LeetCode

SPOJ

 Code Academy

QR Code

Leave a Reply