DATN, 2019-2020, HK1: Nộp quyển đồ án

Các đồ án tốt nghiệp 2019-2020, học kì 1 của SV các hệ đào tạo Kỹ sư và Cử nhân sẽ nộp  quyển tại:

– Văn phòng Bộ môn Kỹ thuật máy tính, phòng 502 nhà B1

– Ngày: thứ sáu, 27/12/2019

– Thời gian: chiều 13h – 16h30

– Số lượng: quyển đồ án được in thành 3 bản (chỉ cần 2 nếu thày hướng dẫn đã nhận 1 quyển) đã có chữ kí của thầy/cô hướng dẫn

– Quyển đồ án phải tuân theo mẫu của trường: https://ctt-daotao.hust.edu.vn/DisplayWeb/DisplayBaiViet?baiviet=35523

 

QR Code