2018-2019, HK1 Lịch nộp đồ án tốt nghiệp

Lịch nộp đồ án tốt nghiệp

Năm học: 2018-2019, học kì 1

 

Bộ phận Quản lý đào tạo Viện CNTT xin thông báo về kế hoạch thu quyển và bảo vệ ĐATN đối với SV SIE, Chính quy, Elitech (mục A) và SV Kỹ sư 2 (mục B) như sau:

SINH VIÊN SIE, CHÍNH QUY, ELITECH

 Về thời gian

 • Ngày thu quyển: 28/12/2018 (cuối tuần 18)
 • Phản biện: trong tuần 19, 20,  từ 02/01/2018-11/01/2019
 • Bảo vệ: trong tuần 21, từ 14/01/2019 – 18/01/2019 

 Về thu quyển

 • SV ở tất cả các chương trình đều thu cùng ngày, thứ 6, 28/12/2018 (cuối tuần 18)  
 • Viện CNTT thu quyển đồ án tại phòng 504-nhà B1:
  • Cô Đinh Hương thu ĐATN của sinh viên SIE
  • Sinh viên LTU nộp quyển và bảo vệ bằng tiếng Anh; còn lại sinh viên VUWIT và INPG nộp quyển và bảo vệ bằng tiếng Việt. 
 • Bộ môn: thu quyển ĐATN của sinh viên các chương trình khác còn lại bao gồm CNCN, CNKT, VN, KS, Tài năng, CLC, ICT

 Về thành lập hội đồng và bảo vệ

 • Với hệ đào tạo quốc tế SIE: ngày bảo vệ là thứ 6, 18/01/2019
 • Với các chương trình khác: Bộ môn lập hội đồng và quyết định ngày bảo vệ trong thời gian từ 14/01/2019 – 17/01/2019

 

SINH VIÊN KỸ SƯ 2

 • Ngày thu quyển: thứ 6, 04/01/2019
 • Địa điểm thu: Văn phòng Viện, phòng 504-nhà B1.
 • Người thu: cô Đinh Hương
 • Ngày bảo vệ: thứ 7, 19/01/2019

DANH SÁCH CÁC SINH VIÊN ĐàĐĂNG KÝ LÀM ĐỒ ÁN

classidcourseidnamenoteNumbOrderStudentIDstudentnamebirthdategroupname              
676449IT4995Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Công nghệ phần mềm - CNKT120121647Nguyễn Văn Hải08/09/1994CNTT2 03 K57
676451IT4995Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Truyền thông và mạng máy tính - CNKT120121422Nguyễn Trung Dũng08/02/1994CNTT1 01 K57
676452IT4995Đồ án tốt nghiệp cử nhânNgành ATTT - CNKT120132207Nguyễn Tiến Lâm03/03/1992An toàn thông tin K5801/01/1970
676452IT4995Đồ án tốt nghiệp cử nhânNgành ATTT - CNKT220133283Cao Đình Sơn20/02/1995An toàn thông tin K58
676443IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Công nghệ phần mềm - CNCN120135201Nguyễn Phú Cường25/07/1995CN-CNTT 02 K5801/01/1970
676443IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Công nghệ phần mềm - CNCN220146173Nguyễn Trọng Đạt27/08/1996CN- CNTT 2 K5901/01/1970
676443IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Công nghệ phần mềm - CNCN320135270Nguyễn Dũng05/08/1995CN-CNTT 02 K5801/01/1970
676443IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Công nghệ phần mềm - CNCN420146131Trần Thị Duyên08/08/1995CN- CNTT 1 K5901/01/1970
676443IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Công nghệ phần mềm - CNCN520125503Phạm Thế Hải14/09/1994CN-CNTT K5701/01/1970
676443IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Công nghệ phần mềm - CNCN620135551Phạm Doãn Hiếu03/12/1995CN-CNTT 01 K5801/01/1970
676443IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Công nghệ phần mềm - CNCN720135615Ngô Văn Hoàng07/03/1994CN-CNTT 01 K5801/01/1970
676443IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Công nghệ phần mềm - CNCN820146328Đỗ Văn Huy01/04/1996CN- CNTT 1 K59
676443IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Công nghệ phần mềm - CNCN920136041Tôn Thị Na27/04/1995CN-CNTT 02 K5801/01/1970
676443IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Công nghệ phần mềm - CNCN1020146579Lê Anh Quân30/11/1996CN- CNTT 1 K5901/01/1970
676443IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Công nghệ phần mềm - CNCN1120136286Vũ Văn Quyết09/03/1995CN-CNTT 01 K5801/01/1970
676443IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Công nghệ phần mềm - CNCN1220146619Bùi Đình Sử16/09/1996CN- CNTT 1 K5901/01/1970
676443IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Công nghệ phần mềm - CNCN1320136350Tạ Văn Tài12/11/1994CN-CNTT 02 K5801/01/1970
676443IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Công nghệ phần mềm - CNCN1420136478Nguyễn Văn Thiệu13/03/1995CN-CNTT 02 K5801/01/1970
676443IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Công nghệ phần mềm - CNCN1520146834Vũ Đức Tùng28/05/1996CN- CNTT 2 K5901/01/1970
676443IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Công nghệ phần mềm - CNCN1620146835Vũ Minh Tùng17/11/1996CN- CNTT 1 K5901/01/1970
676443IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Công nghệ phần mềm - CNCN1720136870Trần Thị Thanh Xuân25/12/1995CN-CNTT 01 K5801/01/1970
676442IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Hệ thống thông tin -CNCN120155296Hàn Văn Dương05/12/1997CN- CNTT 3 K6001/01/1970
676442IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Hệ thống thông tin -CNCN220146338Nguyễn Quang Huy05/11/1996CN- CNTT 2 K5901/01/1970
676442IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Hệ thống thông tin -CNCN320155712Trịnh Bá Huy04/01/1997CN- CNTT 1 K6001/01/1970
676442IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Hệ thống thông tin -CNCN420135816Phạm Đức Kiên27/04/1995CN-CNTT 01 K5801/01/1970
676442IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Hệ thống thông tin -CNCN520125665Đỗ Tiến Mạnh15/08/1994CN-CNTT K57
676442IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Hệ thống thông tin -CNCN620136109Nguyễn Trung Nghĩa21/02/1995CN-CNTT 01 K58
676442IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Hệ thống thông tin -CNCN720146544Vũ Hải Ninh13/11/1996CN- CNTT 2 K59
676442IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Hệ thống thông tin -CNCN820125717Trần Ngọc Phúc09/06/1994CN-CNTT K57
676442IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Hệ thống thông tin -CNCN920156300Đỗ Minh Quang30/10/1997CN- CNTT 1 K60
676442IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Hệ thống thông tin -CNCN1020146576Phạm Hồng Quang23/10/1996CN- CNTT 2 K59
676442IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Hệ thống thông tin -CNCN1120125773Phạm Văn Thanh19/10/1992CN-CNTT K57
676442IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Hệ thống thông tin -CNCN1220146692Nguyễn Thị Thuý18/07/1996CN- CNTT 1 K59
676442IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Hệ thống thông tin -CNCN1320146729Lê Ngọc Trình22/10/1996CN- CNTT 1 K59
676442IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Hệ thống thông tin -CNCN1420136793Nguyễn Anh Tú20/12/1995CN-CNTT 02 K58
676442IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Hệ thống thông tin -CNCN1520156827Nguyễn Đông Tư22/01/1997CN- CNTT 1 K60
676442IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Hệ thống thông tin -CNCN1620136783Vũ Đức Tùng09/04/1995CN-CNTT 01 K58
676442IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Hệ thống thông tin -CNCN1720136853Dương Đình Vũ28/05/1995CN-CNTT 01 K58
676445IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Kĩ thuật máy tính - CNCN120135183Nguyễn Văn Cương13/12/1995CN-CNTT 02 K58
676445IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Kĩ thuật máy tính - CNCN220135196Mạc Duy Cường23/09/1995CN-CNTT 02 K58
676445IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Kĩ thuật máy tính - CNCN320135318Nguyễn Đình Đạt17/10/1995CN-CNTT 01 K58
676445IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Kĩ thuật máy tính - CNCN420135293Lương Văn Dương02/06/1995CN-CNTT 01 K58
676445IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Kĩ thuật máy tính - CNCN520135526Nguyễn Quang Hiến29/01/1995CN-CNTT 02 K58
676445IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Kĩ thuật máy tính - CNCN620135533Đỗ Trung Hiếu02/09/1995CN-CNTT 01 K58
676445IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Kĩ thuật máy tính - CNCN720125527Trần Văn Hiếu18/09/1994CN-CNTT K57
676445IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Kĩ thuật máy tính - CNCN820155751Đỗ Khắc Hùng24/01/1997CN- CNTT 2 K60
676445IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Kĩ thuật máy tính - CNCN920135677Nguyễn Đình Huy18/02/1994CN-CNTT 02 K58
676445IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Kĩ thuật máy tính - CNCN1020146345Chu Thị Ngọc Huyền26/06/1996CN- CNTT 1 K59
676445IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Kĩ thuật máy tính - CNCN1120146351Trần Thị Huyền16/04/1996CN- CNTT 1 K59
676445IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Kĩ thuật máy tính - CNCN1220155858Vũ Mạnh Khiêu30/11/1997CN- CNTT 2 K60
676445IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Kĩ thuật máy tính - CNCN1320135870Đoàn Văn Linh24/12/1995CN-CNTT 01 K58
676445IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Kĩ thuật máy tính - CNCN1420146456Trần Hoàng Long16/12/1996CN- CNTT 2 K59
676445IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Kĩ thuật máy tính - CNCN1520146480Vũ Văn Mạnh12/12/1995CN- CNTT 2 K59
676445IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Kĩ thuật máy tính - CNCN1620136047Đỗ Thành Nam29/06/1995CN-CNTT 01 K58
676445IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Kĩ thuật máy tính - CNCN1720146801Đinh Anh Tú29/04/1996CN- CNTT 1 K59
676441IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Khoa học máy tính - CNCN120125386Phùng Tuấn Anh11/09/1994CN-CNTT K57
676441IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Khoa học máy tính - CNCN220155168Nguyễn Văn Chiến10/06/1993CN- CNTT 3 K60
676441IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Khoa học máy tính - CNCN320125423Nguyễn Thành Công23/05/1994CN-CNTT K57
676441IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Khoa học máy tính - CNCN420146212Phan Xuân Đức06/06/1996CN- CNTT 1 K59
676441IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Khoa học máy tính - CNCN520135613Lê Minh Hoàng30/03/1995CN-CNTT 02 K58
676441IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Khoa học máy tính - CNCN620136260Lê Văn Quân10/07/1994CN-CNTT 01 K58
676441IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Khoa học máy tính - CNCN720146685Trần Thị Hồng Thu28/10/1995CN- CNTT 1 K59
676441IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Khoa học máy tính - CNCN820136548Nguyễn Thị Lệ Thủy02/11/1995CN-CNTT 02 K58
676441IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Khoa học máy tính - CNCN920136757Nguyễn Cự Tùng17/07/1995CN-CNTT 02 K58
676441IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Khoa học máy tính - CNCN1020159901Vũ Tiến Vượng09/03/1992CN-CNTT 01 K58
676444IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Truyền thông và mạng máy tính - CNCN120135385Phan Anh Đức14/02/1995CN-CNTT 01 K58
676444IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Truyền thông và mạng máy tính - CNCN220146380Tạ Thị Thu Hương02/03/1996CN- CNTT 1 K59
676444IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Truyền thông và mạng máy tính - CNCN320135938Phạm Rồng Long10/01/1993CN-CNTT 02 K58
676444IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Truyền thông và mạng máy tính - CNCN420146512Nguyễn Thành Nam29/03/1996CN- CNTT 2 K59
676444IT4996Đồ án tốt nghiệp cử nhânBM Truyền thông và mạng máy tính - CNCN520136270Ngô Hồng Quí25/01/1994CN-CNTT 01 K58
680359IT5104Đồ án tốt nghiệpĐồ án tốt nghiệp - KSCLC120133032Nguyễn Văn Phương13/12/1995KSCLC Hệ thống thông tin & TT K58
680359IT5104Đồ án tốt nghiệpĐồ án tốt nghiệp - KSCLC220134116Nguyễn Văn Trình27/06/1995KSCLC Hệ thống thông tin & TT K58
680359IT5104Đồ án tốt nghiệpĐồ án tốt nghiệp - KSCLC320134364Nguyễn Trọng Tuyến10/09/1995KSCLC Hệ thống thông tin & TT K58
676462IT5120Đồ án tốt nghiệpĐATN Việt Nhật - BM Công nghệ phần mềm120132631Nghiêm Thị Trà My16/11/1995IS1 K58
676462IT5120Đồ án tốt nghiệpĐATN Việt Nhật - BM Công nghệ phần mềm220134431Nguyễn Thanh Tùng14/12/1995AS K58
676465IT5120Đồ án tốt nghiệpĐATN Việt Nhật - BM Hệ thống thông tin120130103Lê Tuấn Anh13/08/1995IS1 K58
676465IT5120Đồ án tốt nghiệpĐATN Việt Nhật - BM Hệ thống thông tin220111366Bùi Quốc Đạt16/08/1993IS K56
676465IT5120Đồ án tốt nghiệpĐATN Việt Nhật - BM Hệ thống thông tin320130983Đỗ Anh Đức11/04/1995IS1 K58
676465IT5120Đồ án tốt nghiệpĐATN Việt Nhật - BM Hệ thống thông tin420131605Nguyễn Đức Hoàng10/01/1995IS1 K58
676465IT5120Đồ án tốt nghiệpĐATN Việt Nhật - BM Hệ thống thông tin520122093Vũ Đức Minh24/10/1994IS1 K57
676465IT5120Đồ án tốt nghiệpĐATN Việt Nhật - BM Hệ thống thông tin620134012Nguyễn Hữu Toàn06/11/1995IS1 K58
676465IT5120Đồ án tốt nghiệpĐATN Việt Nhật - BM Hệ thống thông tin720122619Hoàng Văn Trung29/11/1994IS1 K57
676465IT5120Đồ án tốt nghiệpĐATN Việt Nhật - BM Hệ thống thông tin820122758Trần Thanh Tùng26/07/1994AS K57
676465IT5120Đồ án tốt nghiệpĐATN Việt Nhật - BM Hệ thống thông tin920112476Hà Quang Vũ01/08/1993AS K56
676463IT5120Đồ án tốt nghiệpĐATN Việt Nhật - BM Kĩ thuật máy tính120131879Nguyễn Đình Hùng16/07/1989IS1 K58
676466IT5120Đồ án tốt nghiệpĐATN Việt Nhật - BM Khoa học máy tính120101071Cù Tuấn Anh08/06/1992IS1 K57
676466IT5120Đồ án tốt nghiệpĐATN Việt Nhật - BM Khoa học máy tính220130401Phạm Đình Chiến30/07/1995AS K58
676466IT5120Đồ án tốt nghiệpĐATN Việt Nhật - BM Khoa học máy tính320132605Nguyễn Văn Minh21/09/1995IS2 K58
676466IT5120Đồ án tốt nghiệpĐATN Việt Nhật - BM Khoa học máy tính420111939Đào Duy Nhẫn18/09/1993IS K56
676464IT5120Đồ án tốt nghiệpĐATN Việt Nhật - BM Truyền thông và mạng máy tính120130866Phạm Tất Đạt22/12/1995IS1 K58
676464IT5120Đồ án tốt nghiệpĐATN Việt Nhật - BM Truyền thông và mạng máy tính220112218Lương Thị Thắm04/05/1993IS K56
676467IT5120EThesisĐATN ICT120130801Bùi Tiến Đạt26/12/1995ICT-58
676467IT5120EThesisĐATN ICT220132917Nguyễn Thành Phát04/01/1995ICT-58
676453IT5210Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KHMT)ĐATN Kỹ sư KHMT - BM Khoa học máy tính120140003Đào Ngọc An25/04/1996CNTT2-1 K59
676453IT5210Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KHMT)ĐATN Kỹ sư KHMT - BM Khoa học máy tính220130325Đỗ Thanh Bình01/09/1995CNTT2 04 K58
676453IT5210Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KHMT)ĐATN Kỹ sư KHMT - BM Khoa học máy tính320140440Nguyễn Minh Chiến20/11/1996CNTT2-1 K59
676453IT5210Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KHMT)ĐATN Kỹ sư KHMT - BM Khoa học máy tính420111231Phạm Văn Cường05/04/1993CNTT-TT 2.2-K56
676453IT5210Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KHMT)ĐATN Kỹ sư KHMT - BM Khoa học máy tính520141565Trần Minh Hiếu18/08/1996CNTT2-3 K59
676453IT5210Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KHMT)ĐATN Kỹ sư KHMT - BM Khoa học máy tính620141773Nguyễn Huy Hoàng08/04/1996CNTT2-1 K59
676453IT5210Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KHMT)ĐATN Kỹ sư KHMT - BM Khoa học máy tính720142139Đặng Việt Hưng22/11/1996CNTT2-2 K59
676453IT5210Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KHMT)ĐATN Kỹ sư KHMT - BM Khoa học máy tính820143751Phùng Thị Quỳnh22/02/1996CNTT2-2 K59
676453IT5210Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KHMT)ĐATN Kỹ sư KHMT - BM Khoa học máy tính920133561Trần Văn Thành26/03/1995CNTT2 01 K58
676453IT5210Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KHMT)ĐATN Kỹ sư KHMT - BM Khoa học máy tính1020145278Chu Xuân Vĩnh24/01/1996CNTT2-4 K59
676454IT5220Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KTMT)ĐATN Kỹ sư KTMT - BM Kĩ thuật máy tính120140011Lê Trọng An23/03/1996CNTT1-2 K59
676454IT5220Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KTMT)ĐATN Kỹ sư KTMT - BM Kĩ thuật máy tính220124854Lê Xuân An11/02/1994CNTT1 02 K57
676454IT5220Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KTMT)ĐATN Kỹ sư KTMT - BM Kĩ thuật máy tính320130327Lê Ngọc Bình26/08/1995CNTT1 01 K58
676454IT5220Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KTMT)ĐATN Kỹ sư KTMT - BM Kĩ thuật máy tính420130737Nguyễn Hữu Dương12/12/1995CNTT1 01 K58
676454IT5220Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KTMT)ĐATN Kỹ sư KTMT - BM Kĩ thuật máy tính520131533Nghiêm Văn Hoà01/06/1995CNTT1 02 K58
676454IT5220Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KTMT)ĐATN Kỹ sư KTMT - BM Kĩ thuật máy tính620132260Hoàng Đình Mạnh Linh04/11/1995CNTT1 01 K58
676454IT5220Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KTMT)ĐATN Kỹ sư KTMT - BM Kĩ thuật máy tính720142591Nguyễn Thị Mỹ Linh10/08/1996CNTT1-1 K59
676454IT5220Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KTMT)ĐATN Kỹ sư KTMT - BM Kĩ thuật máy tính820122041Bùi Công Lực02/09/1994CNTT1 02 K57
676454IT5220Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KTMT)ĐATN Kỹ sư KTMT - BM Kĩ thuật máy tính920133841Phạm Minh Thuận28/09/1995CNTT1 02 K58
676454IT5220Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KTMT)ĐATN Kỹ sư KTMT - BM Kĩ thuật máy tính1020122651Nguyễn Xuân Trường10/01/1994CNTT1 01 K57
676455IT5230Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (HTTT)ĐATN Kỹ sư HTTT - BM Hệ thống thông tin120140635Võ Mạnh Cường19/05/1996CNTT2-4 K59
676455IT5230Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (HTTT)ĐATN Kỹ sư HTTT - BM Hệ thống thông tin220140698Nguyễn Thị Dung26/09/1996CNTT2-1 K59
676455IT5230Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (HTTT)ĐATN Kỹ sư HTTT - BM Hệ thống thông tin320140793Lương Tuấn Dũng04/01/1996CNTT2-3 K59
676455IT5230Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (HTTT)ĐATN Kỹ sư HTTT - BM Hệ thống thông tin420141515Lưu Trung Hiếu29/12/1996CNTT2-4 K59
676455IT5230Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (HTTT)ĐATN Kỹ sư HTTT - BM Hệ thống thông tin520141683Vũ Trọng Hiệu02/09/1996CNTT2-3 K59
676455IT5230Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (HTTT)ĐATN Kỹ sư HTTT - BM Hệ thống thông tin620141837Lê Việt Hòa02/09/1996CNTT2-1 K59
676455IT5230Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (HTTT)ĐATN Kỹ sư HTTT - BM Hệ thống thông tin720141867Tống Thị Hồng16/12/1996CNTT2-2 K59
676455IT5230Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (HTTT)ĐATN Kỹ sư HTTT - BM Hệ thống thông tin820141869Trần Thị Hồng26/10/1996CNTT2-3 K59
676455IT5230Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (HTTT)ĐATN Kỹ sư HTTT - BM Hệ thống thông tin920142088Nguyễn Mạnh Hùng05/03/1996CNTT2-3 K59
676455IT5230Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (HTTT)ĐATN Kỹ sư HTTT - BM Hệ thống thông tin1020141943Lê Văn Huy24/04/1996CNTT2-4 K59
676455IT5230Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (HTTT)ĐATN Kỹ sư HTTT - BM Hệ thống thông tin1120141967Nguyễn Quang Huy10/03/1996CNTT2-1 K59
676455IT5230Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (HTTT)ĐATN Kỹ sư HTTT - BM Hệ thống thông tin1220142001Trần Đình Huy22/05/1996CNTT2-2 K59
676455IT5230Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (HTTT)ĐATN Kỹ sư HTTT - BM Hệ thống thông tin1320142398Lại Trung Kiên27/03/1996CNTT2-2 K59
676455IT5230Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (HTTT)ĐATN Kỹ sư HTTT - BM Hệ thống thông tin1420142626Phan Hồng Lĩnh11/06/1995CNTT2-3 K59
676455IT5230Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (HTTT)ĐATN Kỹ sư HTTT - BM Hệ thống thông tin1520142729Lê Thành Lợi04/08/1996CNTT2-2 K59
676455IT5230Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (HTTT)ĐATN Kỹ sư HTTT - BM Hệ thống thông tin1620132479Trần Thanh Lực28/09/1995CNTT2 02 K58
676455IT5230Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (HTTT)ĐATN Kỹ sư HTTT - BM Hệ thống thông tin1720142776Bùi Hoàng Lưu27/12/1996CNTT2-1 K59
676455IT5230Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (HTTT)ĐATN Kỹ sư HTTT - BM Hệ thống thông tin1820142873Nguyễn Văn Mạnh17/07/1996CNTT2-4 K59
676455IT5230Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (HTTT)ĐATN Kỹ sư HTTT - BM Hệ thống thông tin1920143084Phạm Hữu Nam19/07/1996CNTT2-2 K59
676455IT5230Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (HTTT)ĐATN Kỹ sư HTTT - BM Hệ thống thông tin2020143121Lê Thị Nga16/08/1996CNTT2-2 K59
676455IT5230Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (HTTT)ĐATN Kỹ sư HTTT - BM Hệ thống thông tin2120143578Hà Văn Quang12/07/1996CNTT2-1 K59
676455IT5230Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (HTTT)ĐATN Kỹ sư HTTT - BM Hệ thống thông tin2220144212Nguyễn Đức Thắng22/09/1996CNTT2-2 K59
676455IT5230Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (HTTT)ĐATN Kỹ sư HTTT - BM Hệ thống thông tin2320144000Trần Văn Thanh19/08/1996CNTT2-1 K59
676455IT5230Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (HTTT)ĐATN Kỹ sư HTTT - BM Hệ thống thông tin2420144161Nguyễn Tiến Thạo01/01/1996CNTT2-2 K59
676455IT5230Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (HTTT)ĐATN Kỹ sư HTTT - BM Hệ thống thông tin2520144557Quách Ngọc Toàn18/05/1996CNTT2-1 K59
676455IT5230Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (HTTT)ĐATN Kỹ sư HTTT - BM Hệ thống thông tin2620144625Hà Viết Tráng25/12/1996CNTT2-1 K59
676455IT5230Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (HTTT)ĐATN Kỹ sư HTTT - BM Hệ thống thông tin2720134477Hoàng Anh Tú28/02/1995CNTT2 01 K58
676455IT5230Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (HTTT)ĐATN Kỹ sư HTTT - BM Hệ thống thông tin2820144933Phạm Minh Tuấn20/07/1996CNTT2-1 K59
676455IT5230Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (HTTT)ĐATN Kỹ sư HTTT - BM Hệ thống thông tin2920145075Cao Thanh Tùng18/09/1996CNTT2-2 K59
676455IT5230Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (HTTT)ĐATN Kỹ sư HTTT - BM Hệ thống thông tin3020145010Trần Ngọc Tuyền01/01/1996CNTT2-3 K59
676456IT5240Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KTPM)ĐATN Kỹ sư KTPM - BM Công nghệ phần mềm120140025Trần Tuấn An08/12/1996CNTT2-1 K59
676456IT5240Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KTPM)ĐATN Kỹ sư KTPM - BM Công nghệ phần mềm220140499Đặng Văn Công28/10/1996CNTT2-1 K59
676456IT5240Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KTPM)ĐATN Kỹ sư KTPM - BM Công nghệ phần mềm320140514Nguyễn Văn Công11/02/1996CNTT2-2 K59
676456IT5240Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KTPM)ĐATN Kỹ sư KTPM - BM Công nghệ phần mềm420140557Dương Thế Cường12/03/1996CNTT2-4 K59
676456IT5240Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KTPM)ĐATN Kỹ sư KTPM - BM Công nghệ phần mềm520140918Nguyễn Phúc Đạc11/11/1996CNTT2-2 K59
676456IT5240Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KTPM)ĐATN Kỹ sư KTPM - BM Công nghệ phần mềm620130889Vũ Thế Đạt24/06/1995CNTT2 04 K58
676456IT5240Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KTPM)ĐATN Kỹ sư KTPM - BM Công nghệ phần mềm720141131Lê Văn Đức10/02/1996CNTT2-2 K59
676456IT5240Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KTPM)ĐATN Kỹ sư KTPM - BM Công nghệ phần mềm820140687Biện Thị Dung02/09/1996CNTT2-2 K59
676456IT5240Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KTPM)ĐATN Kỹ sư KTPM - BM Công nghệ phần mềm920121601Nguyễn Đình Giáp05/11/1994CNTT2 01 K57
676456IT5240Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KTPM)ĐATN Kỹ sư KTPM - BM Công nghệ phần mềm1020131475Đồng Đức Hiệp14/01/1995CNTT2 03 K58
676456IT5240Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KTPM)ĐATN Kỹ sư KTPM - BM Công nghệ phần mềm1120131640Phạm Huy Hoàng02/03/1995CNTT2 04 K58
676456IT5240Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KTPM)ĐATN Kỹ sư KTPM - BM Công nghệ phần mềm1220111631Nguyễn Văn Hoạt12/04/1993CNTT-TT 2.4-K56
676456IT5240Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KTPM)ĐATN Kỹ sư KTPM - BM Công nghệ phần mềm1320131909Phạm Văn Hùng26/01/1995CNTT2 04 K58
676456IT5240Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KTPM)ĐATN Kỹ sư KTPM - BM Công nghệ phần mềm1420131996Nguyễn Thị Hương15/06/1995CNTT2 01 K58
676456IT5240Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KTPM)ĐATN Kỹ sư KTPM - BM Công nghệ phần mềm1520142241Vũ Thị Hường01/06/1996CNTT2-3 K59
676456IT5240Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KTPM)ĐATN Kỹ sư KTPM - BM Công nghệ phần mềm1620121789Đỗ Quang Huy14/08/1994CNTT2 02 K57
676456IT5240Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KTPM)ĐATN Kỹ sư KTPM - BM Công nghệ phần mềm1720132122Nguyễn Danh Khương18/12/1995CNTT2 03 K58
676456IT5240Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KTPM)ĐATN Kỹ sư KTPM - BM Công nghệ phần mềm1820132231Vũ Văn Lâm21/05/1995CNTT2 03 K58
676456IT5240Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KTPM)ĐATN Kỹ sư KTPM - BM Công nghệ phần mềm1920179579Đào Ngọc Linh04/01/1995CNTT-TT 2 (CN lên KS) K59
676456IT5240Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KTPM)ĐATN Kỹ sư KTPM - BM Công nghệ phần mềm2020132300Nguyễn Tuấn Linh16/02/1995CNTT2 03 K58
676456IT5240Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KTPM)ĐATN Kỹ sư KTPM - BM Công nghệ phần mềm2120132323Trịnh Đức Bảo Linh19/04/1995CNTT2 01 K58
676456IT5240Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KTPM)ĐATN Kỹ sư KTPM - BM Công nghệ phần mềm2220132374Nguyễn Đức Long05/12/1995CNTT2 01 K58
676456IT5240Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KTPM)ĐATN Kỹ sư KTPM - BM Công nghệ phần mềm2320132741Vũ Thị Nga13/03/1995CNTT2 04 K58
676456IT5240Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KTPM)ĐATN Kỹ sư KTPM - BM Công nghệ phần mềm2420143197Đinh Thị Ngọc05/09/1996CNTT2-4 K59
676456IT5240Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KTPM)ĐATN Kỹ sư KTPM - BM Công nghệ phần mềm2520132864Phạm Nhật16/07/1995CNTT2 02 K58
676456IT5240Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KTPM)ĐATN Kỹ sư KTPM - BM Công nghệ phần mềm2620133133Hoàng Minh Quân10/03/1995CNTT2 02 K58
676456IT5240Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KTPM)ĐATN Kỹ sư KTPM - BM Công nghệ phần mềm2720133097Nguyễn Sỹ Quang12/03/1995CNTT2 02 K58
676456IT5240Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KTPM)ĐATN Kỹ sư KTPM - BM Công nghệ phần mềm2820143607Phùng Văn Quang04/03/1996CNTT2-1 K59
676456IT5240Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KTPM)ĐATN Kỹ sư KTPM - BM Công nghệ phần mềm2920143620Đặng Ngọc Quảng01/08/1996CNTT2-4 K59
676456IT5240Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KTPM)ĐATN Kỹ sư KTPM - BM Công nghệ phần mềm3020149920Samrit Sotheary30/11/1994CNTT2-2 K59
676456IT5240Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KTPM)ĐATN Kỹ sư KTPM - BM Công nghệ phần mềm3120144051Bùi Hữu Thành15/01/1996CNTT2-1 K59
676456IT5240Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KTPM)ĐATN Kỹ sư KTPM - BM Công nghệ phần mềm3220133500Chu Tiến Thành24/09/1995CNTT2 01 K58
676456IT5240Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KTPM)ĐATN Kỹ sư KTPM - BM Công nghệ phần mềm3320133560Trần Văn Thành12/04/1991CNTT2 04 K58
676456IT5240Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KTPM)ĐATN Kỹ sư KTPM - BM Công nghệ phần mềm3420134032Vũ Văn Toán22/02/1995CNTT2 01 K58
676456IT5240Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KTPM)ĐATN Kỹ sư KTPM - BM Công nghệ phần mềm3520144760Trần Quang Trung18/06/1996CNTT2-2 K59
676456IT5240Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KTPM)ĐATN Kỹ sư KTPM - BM Công nghệ phần mềm3620134305Nguyễn Mạnh Tuấn30/11/1995CNTT2 03 K58
676457IT5250Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (TTM)ĐATN Kỹ sư TTM - BM Truyền thông và Mạng máy tính120140177Nguyễn Tuấn Anh06/05/1996CNTT1-2 K59
676457IT5250Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (TTM)ĐATN Kỹ sư TTM - BM Truyền thông và Mạng máy tính220130791Nguyễn Văn Đại30/06/1995CNTT1 01 K58
676457IT5250Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (TTM)ĐATN Kỹ sư TTM - BM Truyền thông và Mạng máy tính320130638Đinh Trọng Dũng06/06/1995CNTT1 01 K58
676457IT5250Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (TTM)ĐATN Kỹ sư TTM - BM Truyền thông và Mạng máy tính420131323Mai Văn Hậu22/07/1995CNTT1 02 K58
676457IT5250Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (TTM)ĐATN Kỹ sư TTM - BM Truyền thông và Mạng máy tính520122020Thái Thị Lộc20/11/1994CNTT1 01 K57
676457IT5250Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (TTM)ĐATN Kỹ sư TTM - BM Truyền thông và Mạng máy tính620132396Nguyễn Văn Long16/10/1995CNTT1 02 K58
676457IT5250Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (TTM)ĐATN Kỹ sư TTM - BM Truyền thông và Mạng máy tính720122420Nguyễn Tất Thành20/03/1993CNTT1 02 K57
676457IT5250Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (TTM)ĐATN Kỹ sư TTM - BM Truyền thông và Mạng máy tính820133942Nguyễn Đắc Tiến21/08/1995CNTT1 01 K58
676457IT5250Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (TTM)ĐATN Kỹ sư TTM - BM Truyền thông và Mạng máy tính920133948Nguyễn Quang Tiến12/10/1995CNTT1 01 K58
676457IT5250Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (TTM)ĐATN Kỹ sư TTM - BM Truyền thông và Mạng máy tính1020112320Phạm Văn Tiến20/11/1993CNTT-TT 1.1-K56
676457IT5250Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (TTM)ĐATN Kỹ sư TTM - BM Truyền thông và Mạng máy tính1120134010Nguyễn Huy Toàn11/08/1995CNTT1 01 K58
676457IT5250Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (TTM)ĐATN Kỹ sư TTM - BM Truyền thông và Mạng máy tính1220134061Nguyễn Thị Trang01/10/1995CNTT1 01 K58
676457IT5250Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (TTM)ĐATN Kỹ sư TTM - BM Truyền thông và Mạng máy tính1320134138Bùi Trung12/09/1995CNTT1 02 K58
676457IT5250Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (TTM)ĐATN Kỹ sư TTM - BM Truyền thông và Mạng máy tính1420134427Nguyễn Thanh Tùng03/05/1995CNTT1 01 K58
676457IT5250Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (TTM)ĐATN Kỹ sư TTM - BM Truyền thông và Mạng máy tính1520122724Đinh Công Tuyền28/10/1994CNTT1 01 K57
676458IT5260Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (ATTT)ĐATN Kỹ sư Ngành ATTT120131250Nguyễn Ngọc Hải27/05/1995An toàn thông tin K58
676458IT5260Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (ATTT)ĐATN Kỹ sư Ngành ATTT220131600Ngô Lê Hoàng28/10/1995An toàn thông tin K58
676458IT5260Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (ATTT)ĐATN Kỹ sư Ngành ATTT320132015Đỗ Thị Hường25/01/1995An toàn thông tin K58
676458IT5260Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (ATTT)ĐATN Kỹ sư Ngành ATTT420132480Vũ Tuấn Lực03/01/1995An toàn thông tin K58
676458IT5260Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (ATTT)ĐATN Kỹ sư Ngành ATTT520132460Nguyễn Văn Lương04/05/1995An toàn thông tin K58
676458IT5260Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (ATTT)ĐATN Kỹ sư Ngành ATTT620133349Phạm Thái Sơn09/01/1995An toàn thông tin K58
676458IT5260Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (ATTT)ĐATN Kỹ sư Ngành ATTT720134284Nguyễn Anh Tuấn01/06/1995An toàn thông tin K58
676458IT5260Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (ATTT)ĐATN Kỹ sư Ngành ATTT820134313Nguyễn Văn Tuấn08/10/1995An toàn thông tin K58
676458IT5260Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (ATTT)ĐATN Kỹ sư Ngành ATTT920134339Trần Quang Tuấn25/06/1995An toàn thông tin K58
QR Code

Leave a Reply