2018-2019-HK1: Các hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp Cử nhân, Kỹ sư

DANH SÁCH SINH VIÊN TẠI HỘI ĐỒNG CỬ NHÂN

( Kèm theo quyết định số: /QĐ-ĐHBK-CNTT&TT ngày tháng năm 2019 của Viện trưởng Viện CNTT&TT – ĐHBK Hà Nội)

Kỳ 1 – năm học 2018 – 2019      Viện: Công nghệ Thông tin và Truyền thông Ngành: Công nghệ Thông tin

Thời gian: 8h sáng, thứ năm 17/01/2019

Địa điểm: D6-301

STT MSSV Họ và tên Tên đề tài Giảng viên hướng dẫn  Giáo viên phản biện
1 20155751 Đỗ Khắc Hùng Xây dựng hệ thống liên lạc và hỗ trợ cho chủ xe ô tô Nguyễn Đức Tiến Lê Xuân Thành
2 20146801 Đinh Anh Xây dựng website hỗ trợ các showroom đồng hồ quản lí và bán hàng Lã Thế Vinh Lê Xuân Thành
3 20146345 Chu Thị Ngọc Huyền Xây dựng chương trình giám sát log files của hệ thống xe chuyên dùng Lã Thế Vinh Hoàng Văn Hiệp
4 20155858 Mạnh Khiêu Phần mềm antivirus trên Linux Nguyễn Hồng Quang Hoàng Văn Hiệp
5 20146480 Văn Mạnh Hệ thống quản lý nông nghiệp thông minh ứng dụng IoT Phạm Ngọc Hưng Nguyễn Kim Khánh
6 20135293 Lương Văn Dương Xây dựng website quản lý đồ án trực tuyến Lê Bá Vui Hoàng Văn Hiệp
7 20136047 Đỗ Thành Nam Tìm hiểu và xây dựng ứng dụng ghi chú Media Notes dựa trên nền tảng Google Firebase Nguyễn Đức Tiến Nguyễn Kim Khánh

( Danh sách này gồm 07 sinh viên)

Chủ tịch: TS. Nguyễn Kim Khánh
Thư ký: ThS. Lê Xuân Thành
Ủy viên: TS. Hoàng Văn Hiệp

DANH SÁCH SINH VIÊN TẠI HỘI ĐỒNG CỬ NHÂN

( Kèm theo quyết định số: /QĐ-ĐHBK-CNTT&TT ngày tháng năm 2019 của Viện trưởng Viện CNTT&TT – ĐHBK Hà Nội)

Kỳ 1 – năm học 2018 – 2019      Viện: Công nghệ Thông tin và Truyền thông Ngành: Công nghệ Thông tin

Thời gian: 8h sáng, thứ năm 17/01/2019

Địa điểm: D6-304

STT MSSV Họ và tên Tên đề tài Giảng viên hướng dẫn Giáo viên phản biện
1 20135870 Đoàn Văn Linh Xây dựng game Multi-city Pikachu trên Engine Unity Nguyễn Kim Khánh Lê Bá Vui
2 20146456 Trần Hoàng Long Ứng dụng bán hàng điện thoại trên nền tảng Android Nguyễn Kim Khánh Nguyễn Đức Tiến
3 20135533 Đỗ Trung Hiếu Xây dựng hệ thống trò chơi trên thiết bị di động sử dụng Unity Engine Hoàng Văn Hiệp Phạm Ngọc Hưng
4 20135526 Nguyễn Quang Hiến Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự trong công ty Nguyễn Thị Thanh Nga Nguyễn Đức Tiến
5 20135318 Nguyễn Đình Đạt Xây dựng website học tập trực tuyến Lê Xuân Thành Phạm Ngọc Hưng
6 20135183 Nguyễn Văn Cương Xây dựng app Vozforums trên nền tảng Windows 10 Universal Windows Platform Ngô Lam Trung Lê Bá Vui

( Danh sách này gồm 06 sinh viên)

Chủ tịch: TS. Phạm Ngọc Hưng
Thư ký: ThS. Nguyễn Đức Tiến
Ủy viên: ThS. Lê Bá Vui

DANH SÁCH SINH VIÊN TẠI HỘI ĐỒNG KỸ SƯ

( Kèm theo quyết định số: /QĐ-ĐHBK-CNTT&TT ngày tháng năm 2019 của Viện trưởng Viện CNTT&TT – ĐHBK Hà Nội)

Kỳ 1 – năm học 2018 – 2019      Viện: Công nghệ Thông tin và Truyền thông Ngành: Công nghệ Thông tin

Thời gian: 8h sáng, thứ năm 17/01/2019

Địa điểm: D6-305

STT MSSV Họ tên Tên đề tài Giảng viên hướng dẫn Giáo viên phản biện
1 20142591 Nguyễn Thị Mỹ Linh Tổng hợp tiếng Việt có cảm xúc bằng các tham số F0, cường độ và thời hạn phát âm sử dụng mô hình HTS Lê Xuân Thành Nguyễn Hồng Quang
2 20140011 Trọng An Tổng hợp tiếng Việt có cảm xúc bằng các tham số F0, cường độ và thời hạn phát âm sử dụng mô hình HTS Lê Xuân Thành Nguyễn Hồng Quang
3 20133841 Phạm Minh Thuận Xây dựng hệ thống website đặt mua hàng trực tuyến Hoàng Văn Hiệp Nguyễn Hồng Quang
4 20130327 Ngọc Bình Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng trên trang web thương mại điện tử Shopee Nguyễn Đình Thuận Ngô Lam Trung
5 20130737 Nguyễn Hữu Dương Nghiên cứu, phát triển hệ thống giám sát và điều khiển các thiết bị trong gia đình Nguyễn Kim Khánh Ngô Lam Trung
6 20122651 Nguyễn Xuân Trường Xây dựng website bán đồ nội thất Nguyễn Kim Khánh Ngô Lam Trung
7 20131533 Nghiêm Văn Hòa Phần mềm quản lý điểm sinh viên Trịnh Văn Loan Lã Thế Vinh
8 20124854 Xuân An Xây dựng giao thức định tuyến trong mạng cảm biến không dây dựa trên tương quan dữ liệu Nguyễn Thị Thanh Nga Lã Thế Vinh

( Danh sách này gồm 08 sinh viên)

Chủ tịch: PGS. TS. Lã Thế Vinh
Thư ký: TS. Nguyễn Hồng Quang
Ủy viên: TS. Ngô Lam Trung

 

 

Phụ lục

Vị trí các hội đồng khác

 

 

 

QR Code

Leave a Reply