2017-2018, HK2: Danh sách hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp (và phản biện)

Lưu ý: để tiến hành phản biện, các sinh viên liên hệ trực tiếp với giáo viên phản biện để hẹn ngày giờ, địa điểm lên gặp. Để gặp phản biện, sinh viên chuẩn bị sẵn chương trình, thiết bị,… để có thể trình bày chi tiết với giáo viên phản biện về sản phẩm, các nguyên lý hoạt động, mã nguồn, kết cấu,…

Hội đồng tốt nghiệp số …. | Thời gian: 8h00, thứ ba, 12/6/2018 | Địa điểm: D5-203

 

Hội đồng tốt nghiệp số …. | Thời gian: 8h00, thứ ba, 12/6/2018 | Địa điểm: D5-204

 

Hội đồng tốt nghiệp số …. | Thời gian: 8h00, thứ năm, 14/6/2018 | Địa điểm: D9-203

Hội đồng tốt nghiệp số …. | Thời gian: 8h00, thứ năm, 14/6/2018 | Địa điểm: Địa điểm: D9-204

Hội đồng tốt nghiệp số …. | Thời gian: 8h00, thứ năm, 14/6/2018 | Địa điểm: D9-302

Hội đồng tốt nghiệp số …. | Thời gian: 8h00, thứ ba, 19/6/2018 | Địa điểm:

Hội đồng tốt nghiệp số …. | Thời gian: 8h00, thứ ba, 19/6/2018 | Địa điểm:

QR Code

Leave a Reply