2017-2018, HK1: Lịch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp

Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông xin thông báo kế hoạch thu quyển và bảo vệ Đồ án tốt nghiệp học kì 20171 như sau:

– 22/12/2017 (chiều thứ sáu): Sinh viên (ở tất cả các chương trình đào tạo) nộp quyển Đồ án tốt nghiệp tại Bộ môn Kỹ thuật Máy tính

     Trong trường hợp đặc biệt, nếu được sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn, sinh viên có thể được gia hạn thêm tới 10h sáng thứ hai tuần kế tiếp, 25/12/2017 để hoàn thiện hơn đồ án. Khi đó, giáo viên hướng dẫn cần thông báo với bộ môn trước về tên sinh viên, tên đề tài để chuẩn bị.

Các tài liệu cần nộp là:

1. 2 quyển đồ án, không bìa cứng, không bìa mica trong. (+1 quyển nữa nếu thầy hướng dẫn yêu cầu)

2. Đĩa CD chứa bản mềm quyển đồ án và phần mềm (nếu có)

Thủ tục khi nộp đồ án:

1. Sinh viên nộp tài liệu tại văn phòng bộ môn, phòng 502 nhà B1.

2. Ghi rõ họ tên, tên đồ án, hệ đào tạo, số quyển, … và kí xác nhận vào danh sách nhận đồ án

Xong. Đi về và chuẩn bị nhận thông báo về giáo viên phản biện trên website bộ môn (thường là thứ ba, hoặc thứ tư tuần sau)

 28/12/2017: các Bộ môn nộp danh sách sinh viên, tên đề tài, tên giáo viên hướng dẫn, tên giáo viên phản biện và dự kiến các Hội đồng về Viện. Lưu ý giáo viên hướng dẫn không thuộc Hội đồng mà sinh viên của mình bảo vệ.

– 25/12/2017 – 5/1/2018: tiến hành phản biện Đồ án tốt nghiệp

– 8/1/2018 – 12/1/2018: các Bộ môn tổ chức Hội đồng chấm tốt nghiệp.

Lưu ý: Sinh viên chú ý theo dõi các thông báo về lịch phản biện và lịch bảo vệ tại Bộ môn Kỹ thuật Máy tính

 

Nguồn tin: https://soict.hust.edu.vn/index.php/2017/11/23/bao-ve-datn-20171/

 

QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *