Thư ngỏ: công việc nghiên cứu tại NUS

Thầy Phạm Văn Thuận, giảng viên bộ môn Kỹ thuật Máy tính, hiện đang làm nghiên cứu sinh tại Đại học Quốc gia Singapo – NUS. Thầy Phạm Văn Thuận muốn gửi tới các sinh viên và cựu sinh viên, đặc biệt là ở ngành Kỹ thuật Máy tính, một cơ hội nghề nghiệp như sau:

Tuyển dụng Research Fellow và Research Engineer làm việc tại Singapore

Xin chào các bạn. Nhóm nghiên cứu của mình tại Singapore do GS Abhik Roychoudhury đứng đầu (https://www.comp.nus.edu.sg/~abhik/) đang cần tuyển 2 vị trí:

  1. 1 Research Fellow (yêu cầu có PhD), và
  2. 1 Research Engineer (yêu cầu Bachelor)

cho một dự án kiểm thử cho hệ thống thiết bị/phần mềm của một hãng sản xuất thiết bị máy bay lớn. Lương hấp dẫn, S$5500 cho RF và S$3200 (có thể tăng nếu hồ sơ tốt). Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm về kiểm thử tự động (automated testing) hoặc/và làm việc với hệ thống nhúng (embedded system).


Các bạn quan tâm có thể gửi mail trực tiếp cho mình theo địa thuanpv@comp.nus.edu.sg để trao đổi, mình sẽ hướng dẫn thêm thủ tục nộp hồ sơ chính thức.
Xin cảm ơn.

QR Code

Leave a Reply