IT4991 (IT4992) Thực tập doanh nghiệp: Các công việc cần làm để báo cáo và kết thúc học phần

 Hướng dẫn viết báo cáo, xin chữ ký, đóng dấu, và nộp báo cáo để kết thúc học phần

 

Lưu ý trước khi đọc:
– Sinh viên cần quan tâm tới các nội dung bên dưới vào khoảng 2~3 tuần trước khi kết thúc môn học
– Ở nhiều công ty, thủ tục xin chữ ký, đóng dấu xác nhận có thể mất 1~2 tuần. Vì vậy, SV không được chủ quan, làm muộn, sẽ không kịp thời hạn cho điểm.
– Nội dung dưới gồm công việc của cả 3 bên: Sinh viên, Doanh nghiệp, và Giáo viên hướng dẫn.

Để đóng lại đợt thực tập và hoàn thành điểm cho các sinh viên, các công việc cần làm của cả 3 bên như sau

Sinh viên cần làm (kể cả SV là trưởng nhóm thực tập)
1. Viết một báo cáo ngắn gọn về công việc đã làm tại đơn vị, chừng 1,2 trang.  Biểu mẫu download tại đây.
(Các Sinh viên không phải xin xác nhận của Viện)

2. Điền sẵn các thông tin cá nhân vào biểu mẫu đánh giá sau. Chú ý phần đánh giá bỏ trống, để các anh chị phụ trách ở doanh nghiệp đánh giá.

– In báo cáo và mẫu đánh giá trên, gửi cho các anh chị phụ trách để
+ các anh chị phụ trách ở doanh nghiệp đánh giá
+ xin dấu xác nhận của công ty.

—-> Như vậy, mỗi SV sẽ có 2 giấy tờ cần làm ( báo cáo + đánh giá) và nộp cho giáo viên hướng dẫn trước khi kết thúc học phần là hoàn thành.
Xem ảnh minh họa 2 mẫu văn bản trên

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

 

SV là trưởng nhóm thực tập cần làm thêm
3. Bảng chấm công.
Chú ý: cả nhóm SV thực tập ở một công ty thì chung nhau một bang chấm công, chứ không phải mỗi SV phải làm một mẫu.
Giáo viên hướng dẫn sẽ gửi mẫu (có thể đính kèm sẵn nội dung) để SV trưởng nhóm có thể in luôn.
—-> Sinh viên trường nhóm sẽ đại điện cho cả nhóm để lây dấu xác nhận của công ty vào bảng chấm công, chuyển lại cho giáo viên hướng dẫn là xong.
Doanh nghiệp cần làm
– Đóng dấu xác nhận vào báo cáo (Biểu mẫu 1) của mỗi sinh viên
– Đóng dấu xác nhận vào biểu mẫu đánh giá (Biểu mẫu 2) của mỗi sinh viên.
– Tiến hành chấm công cho tất cả sinh viên theo file do giáo viên hướng dẫn gửi (Biểu mẫu 3). Tất cả các nội dung đã được chuẩn bị sẵn, để doanh nghiệp chỉ cần tích chọn (đi làm/không đi làm) và Kí đóng dấu thôi.
Giáo viên hướng dẫn cần làm:
– Chuẩn bị các thông tin trong các biểu mẫu chấm công  và gửi tới các SV.
– Nhận báo cáo (biểu mẫu 1), đánh giá (biểu mẫu 2) từ Sinh viên
– Thu nhận biểu mẫu chấm công của tất cả SV từ SV trường nhóm/doanh nghiệp
– Cho điểm dựa trên báo cáo công việc của sinh viên và đánh giá của doanh nghiệp.
QR Code

Leave a Reply