2015-2016, HK2: Phân công giáo viên hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KTMT)

Mã lớp:649523
Mã học phần: IT5220
Học phần: Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (KTMT)

StudentID studentname birthdate groupname Bộ Môn Giáo Viên Hướng Dẫn
20112533 Nguyễn Tuấn Anh 10/17/1993 CNTT-TT 1.1-K56 KTMT Lương Ánh Hoàng
20111196 Nguyễn Văn Công 05/22/1993 CNTT-TT 1.1-K56 KTMT Nguyễn Kim Khánh
20111344 Nguyễn Văn Duy 10/20/1993 CNTT-TT 1.1-K56 KTMT Trịnh Văn Loan
20111479 Lê Đức Hải 08/08/1993 CNTT-TT 1.2-K56 KTMT Lã Thế Vinh
20111490 Vũ Hữu Hải 03/06/1993 CNTT-TT 1.2-K56 KTMT Bùi Quốc Anh
20112598 Đinh Tuấn Hiệp 10/21/1993 CNTT-TT 1.1-K56 KTMT Nguyễn Thị Thanh Nga
20111635 Trần Thị Hoa 05/06/1993 CNTT-TT 1.2-K56 KTMT Lê Xuân Thành
20111513 Dương Quốc Hùng 01/07/1993 CNTT-TT 1.1-K56 KTMT Ngô Lam Trung
20111527 Phạm  Hùng 02/19/1993 CNTT-TT 1.2-K56 KTMT Lương Ánh Hoàng
20111784 Nguyễn Nhất Linh 10/30/1993 CNTT-TT 1.2-K56 KTMT Hoàng Văn Hiệp
20111764 Vũ Thắng Lợi 07/24/1993 CNTT-TT 1.1-K56 KTMT Bùi Quốc Anh
20111895 Phùng Thanh Nam 09/03/1993 CNTT-TT 1.2-K56 KTMT Trịnh Văn Loan
20111920 Nguyễn Mạnh Nghĩa 05/15/1993 CNTT-TT 1.1-K56 KTMT Dư Thanh Bình
20091923 Vũ Quốc Ngọc 11/13/1989 KTMT và truyền thông 1 K54 KTMT Nguyễn Đức Tiến
20112628 Trương Quang Nội 05/28/1993 CNTT-TT 1.2-K56 KTMT Ngô Lam Trung
20106102 Trịnh Văn Quân 04/28/1990 KT máy tính & truyền thông 2 K55 KTMT Lã Thế Vinh
20112003 Nguyễn Văn Quốc 05/15/1993 CNTT-TT 1.2-K56 KTMT Hoàng Văn Hiệp
20112005 Vũ Xuân Quỳnh 10/04/1993 CNTT-TT 1.1-K56 KTMT Nguyễn Thị Thanh Nga
20112274 Nguyễn Văn Thanh 12/29/1993 CNTT-TT 1.1-K56 KTMT Nguyễn Hồng Quang
20112275 Nguyễn Xuân Thanh 05/19/1993 CNTT-TT 1.2-K56 KTMT Dư Thanh Bình
20112689 Đinh Công Thuật 09/06/1993 CNTT-TT 1.1-K56 KTMT Nguyễn Đức Tiến
20112259 Đặng Xuân Thượng 11/20/1993 CNTT-TT 1.1-K56 KTMT Nguyễn Hồng Quang
20112318 Nguyễn Trần Tiến 12/23/1993 CNTT-TT 1.2-K56 KTMT Dư Thanh Bình
20112329 Chu Anh Toàn 11/13/1993 CNTT-TT 1.2-K56 KTMT Nguyễn Đình Thuận
20112330 Đỗ Mạnh Toàn 03/22/1993 CNTT-TT 1.1-K56 KTMT Nguyễn Hồng Quang
20112422 Lê Anh Tuấn 02/11/1993 CNTT-TT 1.2-K56 KTMT Nguyễn Đình Thuận
20112446 Phạm Minh Tuấn 02/07/1993 CNTT-TT 1.2-K56 KTMT Lê Xuân Thành
20112148 Phạm Quang Tùng 12/14/1993 CNTT-TT 1.1-K56 KTMT Nguyễn Kim Khánh

Tác giả bài viết: Nguyễn Đức Tiến

Nguồn tin: Hop bộ môn

QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *